Dyscyplina: matematyka

Poziom: ponadpodstawowy

Czas trwania: 09.03 – 26.04.2020 r.

Liczba uczestników: max. 40 osób

 

Temat: Dyskretny świat matematyki

 

Cel kursu:

Celem kursu jest wprowadzenie uczniów w świat matematyki dyskretnej i zapoznanie ich z praktycznymi zastosowaniami tej dziedziny matematyki.

Opis kursu:

Matematyka dyskretna to zbiorcza nazwa nauk matematyki, które zajmują się badaniem struktur nieciągłych, czyli zawierających zbiory co najwyżej przeliczalne.
Zajmuje się „obiektami dyskretnymi”, takimi jak: ludzie, domy, drzewa, zwierzęta, itp.
Matematyka dyskretna jest bardzo popularna dzięki wykorzystaniu w informatyce. Dzisiejszy świat nie istnieje bez komputerów i informatyzacji. W związku z tym w czasie kursu e-learningowego uczniowie zostaną dyskretnie porwani w podróż po zastosowaniach matematyki w informatyce i pokazane im zostanie dyskretne oblicze matematyki.
W trakcie kursu poznamy pojęcia, wzory i algorytmy, dzięki którym będziemy poszerzali wiedzę z zakresu zastosowania matematyki dyskretnej. Przedstawimy również programy i aplikacje, które pomogą nam sprawdzać poprawność wykonywanych obliczeń.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na platformie Moodle, w ramach którego dostępne będą aplikacje, animacje i materiały demonstrujące określone treści w zakresie podzielności liczb, rekurencji oraz współczynników dwumianowych. W trakcie trwania kursu uczniowie dostaną do wykonania zadania, będą też mieli możliwość konsultacji i komunikacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne i czat.

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

 

Prowadzący:

 

mgr inż. Dorota Żarek
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Politechnika Gdańska

 

HARMONOGRAM

 

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Podzielność liczb. 2
2 Największy wspólny dzielnik NWD(a,b). Algorytm Euklidesa. 2
3 Liczby pierwsze i względnie pierwsze. Najmniejsza wspólna wielokrotność NWW[a,b] 2
II 4 Kongruencje. Równania liniowe z kongruencjami. 2
5 Algorytm szybkiego potęgowania. 3
III 6 Chińskie twierdzenie o resztach. Układy równań kongruencji. 4
IV 7 Ciąg arytmetyczny. 2
8 Ciąg geometryczny. 2
9 Rekurencja z wieloma warunkami początkowymi. 2
V 10 Zgadywanie rozwiązań rekurencyjnych. 2
VI 11 Trójkąt Pascala. 2
12 Dwumian Newtona. 3
13 Liczba rozwiązań równania x1+x2+…+xk=n 3

 

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

 

[ Pobierz PDF ]