W roku szkolnym 2022/2023 rekrutacja na „Kółko olimpijskie z chemii” odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) pocztą elektroniczną na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

W zajęciach kółka może uczestniczyć od 5 do 15 osób.

Zajęcia w ramach kółka chemicznego będą obejmować zarówno ponadprogramowe treści teoretyczne, rozwiązywanie zadań rachunkowych, jak i praktycznych – laboratoria (konieczne posiadanie ubezpieczenia NNW oraz fartucha laboratoryjnego i okularów ochronnych). Wśród omawianych tematów znajdą się między innymi: budowa atomu, rozbudowa powłok elektronowych, wiązania chemiczne, wzory Lewisa, metoda VSEPR, stężenia i reakcje redoks. W miarę możliwości zostaną także zrealizowane zajęcia laboratoryjne.

„Kółko olimpijskie z chemii” prowadzone jest przez dr. inż. Damiana Rosiaka (https://pg.edu.pl/damian.rosiak), który od przeszło 10 lat rozbudza w najmłodszych zapał do chemii i nauk przyrodniczych poprzez różnego rodzaju pokazy i warsztaty chemiczne. Jest on pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego PG, a także opiekunem Sekcji Studenckiej Oddziału Gdańskiego PTChem „Hybryda”. Na Politechnice Gdańskiej prowadzi zajęcia z zakresu technik laboratoryjnych, chemii nieorganicznej i krystalografii. Pomimo pracy na Politechnice Gdańskiej posiada duże doświadczenie w pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i liceum zdobyte m.in. poprzez przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń rachunkowych/komputerowych i laboratorium w ramach spotkań akademickich „Zdolni z Pomorza” a także poprzez wieloletnie prowadzenie i organizację różnorodnych warsztatów, wykładów i laboratoriów w ramach Bałtyckiego/Pomorskiego Festiwalu Nauki. Ponadto dr Rosiak był odpowiedzialny za ułożenie i przeprowadzenie pełnowymiarowych zajęć laboratoryjnych na Politechnice Gdańskiej dla uczniów 52 Gimnazjum w Gdańsku w latach 2017 – 2018.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dokumenty do pobrania: