Kółko olimpijskie z informatyki - szkoła ponadpodstawowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kółko olimpijskie z informatyki - szkoła ponadpodstawowa

W roku szkolnym 2022/2023 rekrutacja uzupełniająca na „Kółko olimpijskie z informatyki” dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) pocztą elektroniczną na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

W zajęciach kółka może uczestniczyć od 5 do 15 osób.

„Kółko olimpijskie z informatyki” dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzone jest przez mgr. inż. Krzysztofa Pastuszaka.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dokumenty do pobrania: