Fraktale czyli dywany, paprocie i smoki

 

Poziom: gimnazjalny

Czas trwania: 18.04-04.06.2017 r.

Liczba uczestników: maks. 40

 

Cel kursu:

Celem kursu jest wprowadzenie uczniów w magiczny świat fraktali, zapoznanie z metodami ich tworzenia i analizowania.

Opis kursu:

Każdy z nas spotkał się w życiu z fraktalami, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy, bo świat przyrody wokół nas zbudowany jest z fraktali. Nie znaczy to, że składa się z okręgów, kwadratów i odcinków, ale rośliny, płatki śniegu, linie brzegowa, czy chmury na niebie charakteryzują się strukturą fraktalną. Czerpiąc inspiracje z przyrody znaleźliśmy zastosowanie fraktali w technice i architekturze, zaprzęgliśmy je, by dostarczały nam rozrywki jako animacje komputerowe w grach i filmach.

W trakcie kursu poznamy różne fraktale: trójkąt Sierpińskiego, dywan Sierpińskiego, smoka Heighwaya, zbiór Mandelbrota i inne. Poznamy własności fraktali i algorytmy do ich tworzenia. Wygenerujemy komputerowo liść paproci i inne fraktale, a nawet zbudujemy fraktale własnymi rękami.

 

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

 

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na platformie Moodle, w ramach którego dostępne będą aplikacje, animacje i materiały filmowe demonstrujące określone treści w zakresie tworzenia i analizowania struktury fraktali. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają do wykonania różne zadania, będą też mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne i czat.

 

Prowadzący:

dr Magdalena M. Musielak
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Politechnika Gdańska

 

Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych: 11 kwietnia 2017 r.
Wyniki rekrutacji do 13 kwietnia 2017 r.

 

HARMONOGRAM

 

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Fraktale są wśród nas: rośliny, płuca, neurony i inne 2
2 Spirale i rozgałęzienia, czyli rodzaje fraktali w naturze 2
II 3 Jak powstają fraktale: fraktale Sierpińskiego 4
III 4 L-systemy, czyli jak uprawiać rośliny 4
IV 5 Zbiór Mandelbrota – najsławniejszy fraktal 2
6 Skąd bierze się zbiór Mandelbrota 2
V 7 Mierzymy fraktale: wymiary przestrzeni a wymiar fraktalny 4
VI 8 Wymiary fraktali geometrycznych i jak to się ma do długości wybrzeża 4
VII 9 Ciąg Fibonacciego, złoty podział 2
10 Spirale Fibonacciego: słonecznik, muszla i kaktus 2

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]