Dyscyplina: biologia

Poziom: ponadpodstawowy

Czas trwania: 09.03 – 26.04.2020 r.

Liczba uczestników: max. 40 osób

 

Temat: Genetyka dla wszystkich

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki człowieka i biologii molekularnej. Uczniowie poznają świat DNA, genów i białek, który rządzi procesami zachodzącymi w naszych organizmach.

Opis kursu:

W trakcie kursu uczniowie zrozumieją jak zbudowany jest kwas deoksyrybonukleinowy (DNA), jak oddziałuje z białkami i gdzie się znajduje. Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z pojęciem genu oraz mechanizmy regulacji ekspresji genów. Odpowiemy na pytanie „Skąd komórka wie jakie substancje wytwarzać?”. Wreszcie – opierając się na uzyskanej na wcześniejszych etapach wiedzy – pokażemy jak mutacje w DNA prowadzą proces ewolucji. Omówimy najpowszechniejsze choroby genetyczne i ich przyczyny. Ostatecznie przedstawimy nowoczesne techniki (biotechnologiczne) pozwalające na produkcję określonych białek w warunkach laboratoryjnych – systemy ekspresyjne.

Metody dydaktyczne:

Kurs prowadzony będzie na platformie Moodle. Materiały będą wprowadzane w postaci interaktywnych lekcji. Uczestnicy po każdej lekcji otrzymają do wypełnienia test, który pozwoli im nie tylko ugruntować, ale też sprawdzić zdobytą wiedzę. Umożliwiona zostanie komunikacja i konsultacje z prowadzącym e-kurs poprzez forum dyskusyjne i czat.
Uczniów zainteresowanych tematyką kursu i praktycznymi zajęciami z tego zakresu zapraszamy na spotkania akademickie z biologii: „Mikroorganizmy wśród nas”!

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

 

Prowadzący:

dr hab. inż. Anna Brillowska Dąbrowska, prof. PG
dr inż. Paweł Wityk
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska

 

HARMONOGRAM

 

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Budowa i funkcja DNA 4
II 2 Budowa i funkcja białek 4
III 3 Informacja zapisana w DNA 2
4 Pojęcie genu 2
IV 5 Dziedziczenie 4
V 6 Ewolucja 2
7 Mutacje 2
VI 8 Choroby genetyczne 2
VII 9 Systemy ekspresyjne 2

 

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

 

[ Pobierz PDF ]