Jeżeli nie otrzymali Państwo od nas wiadomości e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu ze spamem

 

Nazwa kursu: HTML5- podstawy programowania

 

Poziom: gimnazjalny

Czas trwania: 27.03-13.05.2017 r.

Liczba uczestników: 56

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku HTML5 oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku JavaScript.

 

Opis kursu:

Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku HTML5 oraz CSS3 i Java Script. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego). Kurs będzie prowadzony od podstaw.

Uczeń zapozna się z podstawowymi elementami składni języka HTML5 oraz zasadami budowy serwisów i stron www w języku HTML5, CSS3 oraz JavaScript. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania prostej strony www z elementami nawigacji i prostej interakcji z użytkownikiem.

Uczniowie, którzy ukończą z sukcesem kurs otrzymają certyfikat poświadczający nabyte umiejętności.

 

Metody dydaktyczne:

Kurs składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

Zajęcia zdalne prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na platformie Moodle, w ramach którego dostępne będą między innymi materiały filmowe demonstrujące określone treści w zakresie podstaw programowania HTML5. Nauka techniki kodowania dzięki wielu interaktywnym przykładom. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają do wykonania różne zadania, będą też mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne i czat.

Uzupełnieniem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem kształcenia na odległość będą zajęcia stacjonarne, przeprowadzone w ramach spotkań akademickich. Zajęcia odbędą się 13 maja 2017 r. Poprowadzone będą w formie wykładu oraz laboratorium komputerowego poświęconego praktycznemu doskonaleniu w zakresie programowania serwisów www.

 

Prowadzący:

dr inż. Mariusz Kaczmarek
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

 

HARMONOGRAM

Kurs e-learningowy
27.03-12.05.2017 r.

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Wprowadzenie – Podstawowe pojęcia języka znaczników 2
2 Instalowanie wymaganego oprogramowania i pierwsze testy 2
II 3 Podstawowe bloki funkcjonalne w kodzie stron www 2
4 Podstawy HTML5: standardowe znaczniki i ich atrybuty-część 1 2
III 5 Podstawy HTML5: standardowe znaczniki i ich atrybuty-część 2 2
6 Odtwarzanie audio i wideo w HTML5 2
IV 7 Rysowanie i tworzenie grafiki w oknie przeglądarki internetowej 2
8 Co to są style i jak ich używać - arkusze CSS 2
V 9 Projektowanie formularzy HTML5 i sprawdzanie poprawności wpisywanych danych 2
10 Projekt graficzny i układ treści, pojęcie dostępności (accessibility) i wymagania WCAG 2
VI 11 Programowanie podstawowe JavaScript 2
12 Programowanie API - geolokacja 2

 

Spotkania akademickie

13 maja 2017 r., godz. 10.00-15.45

Rodzaj zajęć Zagadnienie Liczba godzin
Wykład Techniki tworzenia aplikacji webowych 2
Laboratorium Ćwiczenia praktyczne w zakresie programowania w środowisku www: Jak stworzyć prosty formularz „Kartę zgłoszeniową uczestnika zawodów sportowych?” 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

Spotkania akademickie odbędą się w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (budynki nr 41 i 42 na planie kampusu Politechniki Gdańskiej http://campus.pg.gda.pl/).

[ Pobierz PDF ]