Jeżeli nie otrzymali Państwo od nas wiadomości e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu ze spamem

 

Nazwa kursu: Java i Android - podstawy programowania

 

Poziom: ponadgimnazjalny

Czas trwania: 27.03-13.05.2017 r.

Liczba uczestników: 56

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku Java oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku Android.

 

Opis kursu:

Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku Java oraz środowiska Android. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego). Kurs będzie prowadzony od podstaw.

Uczeń zapozna się z podstawowymi zasadami tworzenia programów w języku Java i środowisku Android. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania programu w języku Java oraz programu w środowisku Android.

Uczniowie, którzy ukończą z sukcesem kurs otrzymają certyfikat poświadczający nabyte umiejętności.

 

Metody dydaktyczne:

Kurs składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

Zajęcia zdalne prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na platformie Moodle, w ramach którego dostępne będą między innymi materiały filmowe demonstrujące określone treści w zakresie podstaw programowania. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają do wykonania różne zadania, będą też mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne i czat.

Uzupełnieniem zajęć prowadzonych w wykorzystaniem kształcenia na odległość będą zajęcia stacjonarne, przeprowadzone w ramach spotkań akademickich. Zajęcia odbędą się 13 maja 2017 r. Poprowadzone będą w formie wykładu oraz laboratorium komputerowego poświęconego praktycznemu doskonaleniu w zakresie programowania.

 

Prowadzący:

dr hab. inż. Jacek Rumiński
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

 

HARMONOGRAM

Kurs e-learningowy
27.03-12.05.2017 r.

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Wprowadzenie – klasa a program 2
2 Instalowanie wymaganego oprogramowania i pierwsze testy 2
II 3 Podstawowe struktury i wykorzystanie typów danych 2
4 Podstawowe instrukcje sterujące 2
III 5 Podstawy programowania obiektowego w Javie, część 1 2
6 Podstawy programowania obiektowego w Javie, część 2 2
IV 7 Podstawy programowania obiektowego w Javie, część 3 2
8 Operacje na plikach 2
V 9 Grafika w Javie: komponenty i kontenery 2
10 Grafika w Javie: obsługa zdarzeń 2
VI 11 Android – jak zacząć? 2
12 Android – piszemy i uruchamiamy pierwszy program 2

 

Spotkania akademickie

13 maja 2017 r., godz. 10.00-15.45

Rodzaj zajęć Zagadnienie Liczba godzin
Wykład Android – tworzymy program z interfejsem graficznym 2
Laboratorium Ćwiczenia praktyczne w zakresie programowania w środowisku Android: Jak stworzyć grę w kółko i krzyżyk? 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

Spotkania akademickie odbędą się w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (budynki nr 41 i 42 na planie kampusu Politechniki Gdańskiej http://campus.pg.gda.pl/).

[ Pobierz PDF ]