Dyscyplina: informatyka

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Czas trwania: 18.03 – 11.05.2019 r.

Liczba uczestników: max. 60 osób

 

Temat: Java i Android - podstawy programowania

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku Java oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku Android.

Opis kursu:

Kurs pozwala uczniowi na poznanie środowiska programistycznego Java oraz Android. Przedstawione w ramach kursu materiały pozwolą na stopniowe wprowadzenie ucznia w  zagadnienia dotyczące programowania w języku java. Wskazane jest, żeby osoby przystępujące do kursu posiadały podstawową wiedzę w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia z układaniem algorytmów, rozwiązywaniem problemów logicznych czy programowaniem (np. Scratch czy Excel).

W ramach kurs prowadzonego od podstaw, uczeń zapozna się z podstawowymi zasadami tworzenia programów w języku Java i środowisku Android. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania programu w języku Java oraz programu w środowisku Android.

Uczniowie, którzy ukończą z sukcesem kurs otrzymają certyfikat poświadczający nabyte umiejętności.

Metody dydaktyczne:

Kurs składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

Zajęcia zdalne prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na platformie Moodle, w ramach którego dostępne będą między innymi materiały filmowe demonstrujące określone treści w zakresie podstaw programowania. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają do wykonania różne zadania, będą też mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne.

 

Uzupełnieniem zajęć prowadzonych w wykorzystaniem kształcenia na odległość będą zajęcia stacjonarne, przeprowadzone w ramach spotkań akademickich. Zajęcia odbędą się 11 maja 2019 r. Poprowadzone będą w formie wykładu oraz laboratorium komputerowego poświęconego praktycznemu doskonaleniu w zakresie programowania.

 

Zapisy zamknięte.

 

HARMONOGRAM

Kurs e-learningowy
18.03 – 10.05.2019 r.

 

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Wprowadzenie – moja pierwsza klasa, mój pierwszy program 2
2 Instalacja oprogramowania – przygotowujemy środowisko 2
II 3 Podstawowe struktury i wykorzystanie typów danych 2
4 Podstawowe instrukcje sterujące 2
III 5 Wprowadzenie do programowania obiektowego, część 1 2
6 Wprowadzenie do programowania obiektowego, część 2 2
IV 7 Wprowadzenie do programowania obiektowego, część 3 2
8 Operacje na plikach 2
V 9 Grafika w Javie: komponenty i kontenery 2
10 Grafika w Javie: obsługa zdarzeń 2
VI 11 Android – wprowadzenie 2
12 Android – mój pierwszy program krok po kroku 2

 

Spotkania akademickie

11 maja 2019 r., godz. 10.00-15.45

Rodzaj zajęć Zagadnienie Liczba godzin
Wykład Android – programowanie android od podstaw 2
Laboratorium Ćwiczenia praktyczne w zakresie programowania w środowisku Android – tworzymy prostą aplikację graficznym interfejsem użytkownika 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

Spotkania akademickie odbędą się w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (budynki nr 41 i 42 na planie kampusu Politechniki Gdańskiej http://campus.pg.edu.pl/).

 

[ Pobierz PDF ]