Kółko olimpijskie z chemii (szkoła ponadpodstawowa) 2017 / 2018 Kółko olimpijskie z chemii (szkoła ponadpodstawowa) 2017 / 2018

Poniższe informacje dotyczą naboru w roku szkolnym 2017/2018

 

Zajęcia w ramach kółka chemicznego będą obejmować zarówno rozwiązywanie zadań teoretycznych, jak i praktycznych – laboratoria (konieczne posiadanie ubezpieczenia NNW oraz fartucha laboratoryjnego i okularów ochronnych). Wśród omawianych tematów znajdą się: wzory Lewisa, stechiometria, pH, kinetyka, równowaga i termodynamika chemiczna, związki nieorganiczne, organiczne, kompleksowe i naturalne, krystalografia, analiza jakościowa i ilościowa, spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-Vis, spektrometria mas.

„Kółko olimpijskie z chemii” prowadzone jest przez dr. inż. Andrzeja Okuniewskiego (http://pg.edu.pl/andrzej.okuniewski), który od przeszło 10 lat przygotowuje młodych adeptów chemii do różnego rodzaju egzaminów i konkursów. Jest on pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego PG, a także Opiekunem Naukowym Sekcji Studenckiej Oddziału Gdańskiego PTChem „Hybryda”. Na Politechnice Gdańskiej prowadzi zajęcia z zakresu chemii nieorganicznej, chemii teoretycznej, modelowania molekularnego i nanotechnologii. W ramach działalności dydaktycznej dla uczniów prowadzi wykłady popularnonaukowe, pokazy oraz warsztaty laboratoryjne i komputerowe.

Rekrutacja na „Kółko olimpijskie z chemii” odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) pocztą elektroniczną na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

Wniosek należy przesłać do dnia 25 lutego 2018 r.

W zajęciach kółka może uczestniczyć od 5 do 15 osób.

Informacja o wynikach rekrutacji, tj. zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa w zajęciach „Kółka olimpijskiego z chemii” rozesłana zostanie wszystkim kandydatom drogą elektroniczną do dnia 28 lutego 2018 r.

Zajęcia „Kółka olimpijskiego z chemii” dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbywać się będą w soboty w godz. 12.45-15.00 (3 godziny lekcyjne).

Planowany termin pierwszych zajęć: 3 marca 2018 r.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na „Kółko olimpijskie z chemii (szkoła ponadpodstawowa)”

Zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” – obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018