Kółko olimpijskie z informatyki - poziom gimnazjalny Kółko olimpijskie z informatyki - poziom gimnazjalny

Poniższe informacje dotyczą naboru w roku szkolnym 2016/2017

 

Rekrutacja na „Kółko olimpijskie z informatyki” odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) pocztą elektroniczną na adres zdolnizpomorza@pg.gda.pl.

Wniosek należy przesłać do dnia 20 lutego 2017 r.

W zajęciach kółka może uczestniczyć od 5 do 15 osób.

Informacja o wynikach rekrutacji, tj. zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa w zajęciach „Kółka olimpijskiego z informatyki”  rozesłana zostanie wszystkim kandydatom drogą elektroniczną do dnia 24 lutego 2017 r.

Zajęcia „Kółka olimpijskiego z informatyki” odbywać się będą w soboty w godz. 10.15-12.30 (3 godziny lekcyjne) na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Planowany termin pierwszych zajęć: 4 marca 2017 r.

Szczegółowa tematyka i harmonogram spotkań podane zostaną na pierwszych zajęciach.

„Kółko olimpijskie z informatyki” dla gimnazjalistów prowadzone będzie przez dr inż. Adama Kaczmarka, adiunkta w Katedrze Inteligentnych Systemów Interaktywnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Pan Adam Kaczmarek ukończył kierunek Informatyka na tym samym wydziale. W liceum został laureatem Olimpiady Wiedzy Technicznej. Po studiach rozpoczął studia doktoranckie, w trakcie których pracował w Gdańskim oddziale firmy Intel Technology Poland. W roku 2012 uzyskał doktorat w specjalności wyszukiwanie informacji. Obecnie pracuje nad technologiami wykonywania zdjęć trójwymiarowych.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 

Dokumenty do pobrania: