Dyscyplina: matematyka

Poziom: klasy VII-VIII szkoły podstawowej

Czas trwania: 23.03-17.05.2020 r.

Liczba uczestników: max. 40 osób

 

Temat: Kropki i kreski, czyli grafy i ich zastosowania

 

Cel kursu:

Celem kursu jest wprowadzanie uczniów w świat grafów i zapoznanie ich z praktycznymi zastosowaniami teorii grafów.

Opis kursu:

Dawno temu Leonard Euler, jadąc do Petersburga, zatrzymał się po drodze w Królewcu. Tam zainteresował go problem, nad którym, jak wieść niesie, głowili się mieszkańcy tego miasta: czy da się przespacerować po Królewcu tak, aby każdy z jego siedmiu mostów przejść dokładnie raz? Euler podszedł do zadania poważnie i zamiast rozwiązać tylko ten konkretny problem, dziesięć lat później opublikował referat naukowy, w którym dał dokładny wywód dlaczego takiego spaceru nie da się odbyć, a przy okazji zapoczątkował nowy dział matematyki, zwany dziś teorią grafów.
W trakcie kursu zapoznamy się z podstawowymi rodzajami grafów i ich własnościami, przeanalizujemy klasyczne problemy chińskiego listonosza i komiwojażera oraz zaznajomimy się z najróżniejszymi zastosowaniami teorii grafów, np. jak zaprojektować sieć komputerową, aby działała optymalnie, jak wykorzystać kolorowanie grafów do układania planu lekcji w szkole, jak zaplanować trasę odśnieżarek miejskich, aby praca była wykonana szybko i minimalnym kosztem, jak przygotować plan wycieczki objazdowej, aby zwiedzić jak najwięcej w danym czasie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na platformie eNauczanie, w ramach którego dostępne będą aplikacje, animacje i materiały filmowe demonstrujące określone treści z teorii grafów. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają do wykonania różne zadania, będę też mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne, czat i webinaria.

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

 

Prowadzący:

dr Magdalena M. Musielak
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Politechnika Gdańska

 

HARMONOGRAM

 

Moduł Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I Pierwszy spacer po wierzchołkach i krawędziach. 4
II Co ma Euler do chińskiego listonosza. 4
III Kto to jest komiwojażer i jaki ma problem. 4
IV Tniemy koszty tworząc drzewa. 2
V Rozwiązywanie konfliktów przez kolorowanie. 6
VI Wakacje blisko więc czas na planowanie i pakowanie. 4

 

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

 

[ Pobierz PDF ]