Dyscyplina: chemia

Poziom: klasy VII i klasy gimnazjalne

Czas trwania: 19.03-20.05.2018 r.

Liczba uczestników: maks. 40 osób

 

Temat: Kwasy i zasady

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami kwasów i zasad, ich właściwościami oraz podstawowymi reakcjami w jakich uczestniczą. Uczniowie poznają również praktyczne aspekty wykorzystania tej grupy związków.

Opis kursu:

Z pojęciem kwasu spotykamy się w życiu dość wcześnie. Dzięki naszym receptorom smaku, znajdującym się w kubkach smakowych, wiemy (podobnie jak starożytni Grecy i Rzymianie), że cytryna i ocet mają kwaśny posmak. Smak ten (podobnie jak gorzki) są sygnałami zniechęcającymi do jedzenia (kwaśne są często niedojrzałe owoce oraz produkty, które zaczęły ulegać procesom rozkładu). Pojęcie zasady poznajemy zwykle dopiero w szkole, choć i tam rzadko wspomina się, że pierwotne znaczenia słowa alkalia odnosiło się do popiołu powstającego ze spalonych wodorostów.

Obecnie kwasy i zasady należą nie tylko do podstawowych odczynników obecnych w każdym laboratorium chemicznym, są również szeroko obecne w naszym otoczeniu. Wykorzystujemy ich właściwości niekiedy zupełnie nieświadomie (przygotowując świąteczny barszcz) lub w pełni zamierzony sposób (np. w postaci elektrolitu stosowanego przez wiele lat w akumulatorach samochodowych).

W trakcie kursu poznamy kwasy i zasady, ich właściwości oraz zastosowanie, doskonale się przy tym bawiąc. Pomogą nam w tym m.in. wskaźniki barwne i zapachowe!

 

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

 

Prowadzący:

dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska
Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska

 

Zapisy na kurs zamknięte

 

HARMONOGRAM

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Kwasy i zasady – skąd te pojęcia? 2
II 2 Kwasy, czyli co? 4
III 3 Jakie mamy (i znamy) zasady? 4
IV 4 Dysocjacja kwasów i zasad 4
5 Skala pH i wcale nie pH-owa jednostka 4
V 6 Indykatory 4
7 Naturalne wskaźniki kwasowości 4
VI 8 Reakcje zobojętniania 2
VII 9 Kwasy i zasady – wpływ na organizmy żywe 2
10 Kwasy i zasady w naszym otoczeniu i przemyśle 2

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]