Kurs e-learningowy i spotkanie akademickie

Dyscyplina: matematyka

Poziom: szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 01.03-17.04.2021 r.

Liczba uczestników: max. 60

 

Matrix reaktywacja

 

Istnieje wiele żartów o matematykach i dziedzinach matematyki. Choćby poniższe:

  1. Idą sobie dwie macierze kwadratowe. Nagle jedna upadła: -Nic ci nie jest?-pyta druga macierz -Nic. Tylko się odwróciłam.
  2. Co to jest macierz Kanaka? Macierz k x k.

Jak wszystkim wiadomo w każdej anegdocie jest zawsze ziarno prawdy. Dzięki nabytej podczas kursu wiedzy dowiemy się, co jest prawdą w powyższych żartach.

Omawiana na kursie tematyka pojawia się w różnych dziedzinach nauki.

Macierze mają zastosowanie np. w meteorologii, do opisu zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze; w ekonomii, do opisu zjawisk takich jak inflacja czy wzrost kapitału. Za pomocą macierzy modeluje się ekran komputera, który składa się z milionów pikseli ułożonych w sposób logiczny w wierszach i kolumnach, dzięki temu możemy korzystać z komputera, telewizora czy telefonu.

Układy równań służą do opisu wielu zjawisk rzeczywistych, np. w fizyce do opisu ruchu 2 lub większej ilości ciał oddziałujących na siebie; w meteorologii prognozowanie pogody przeprowadza się rozwiązując skomplikowane układy równań zależne od np. temperatury, ciśnienia, wilgotności i siły wiatru; w każdej dziedzinie w której pojawia się zagadnienie optymalizacji jakichś wielkości.

Kurs e-learningowy będzie miał na celu wprowadzenie w tematykę macierzy, wyznaczników oraz układów równań liniowych.

W dniu spotkania akademickiego podczas wykładu uczniowie dowiedzą się jak wyznaczyć rozwiązania układu równań liniowych metodą Gaussa – Jordana. Uczestnicy kursu poznają tajniki działań na wierszach. Na ćwiczeniach dowiemy się, w jaki sposób wykonywać działania na wierszach w macierzach blokowych. Podczas laboratorium będziemy eksperymentalnie pogłębiać wiedzę z układów równań liniowych przy pomocy darmowego oprogramowania GeoGebra

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

Zapisy zamknięte

Prowadzący:

mgr inż. Dorota Żarek
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Politechnika Gdańska

 

HARMONOGRAM

Kurs e-learningowy
01.03 - 16.04.2021 r.

 

Moduł Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I Macierze i ich własności. Podstawowe działania na macierzach. 5
II Wyznacznik macierzy i jego własności. Metoda Sarrusa i Laplace'a. 5
III Macierz odwrotna z definicji. 5
IV Metoda bezwyznacznikowa znajdowania macierzy odwrotnej. 5
V Równania macierzowe i metody ich rozwiązywania. 5
VI Układy równań liniowych. Metoda Cramera. 5

 

Spotkania akademickie

17 kwietnia 2021 r., godz. 10.00-15.45

Rodzaj zajęć Zagadnienie Liczba godzin
Wykład Zastosowania metody Gaussa-Jordana 2
Ćwiczenia i laboratorium Ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwiązywania zadań związanych z treściami przedstawionymi na wykładzie. 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]