Dyscyplina: fizyka

Poziom: szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 09.03 - 19.04.2020 r.

Liczba uczestników: max. 40

 

Temat: Naprężenia i ciśnienia – czyli poczuj presję!

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami ciśnienia i naprężenia oraz ich wpływem na właściwości mechaniczne materiałów, a także na organizm człowieka. Uczniowie poznają także charakterystyki naprężenie – odkształcenie wybranych materiałów, umożliwiające lepsze zrozumienie zastosowań materiałów w technice i bioinżynierii.

Opis kursu:

Zagadnienia związane z ciśnieniem i naprężeniem odgrywają ogromnie ważną rolę w wielu dziedzinach naszego życia. Zależy od nich bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych, maszyn i pojazdów, a także elementów naszego ciała. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, ile sił działa na otaczające nas elementy i jak wielką presję wywierają. Niebezpieczeństwo czai się zarówno w obszarze ciśnień zbyt niskich jak i zbyt wysokich. W module I uczniowie zapoznają się z pojęciami ciśnienia i naprężenia, ich jednostkami oraz bogatym spektrum ich zastosowań technologicznych. Omówiony zostanie szeroki zakres ciśnień - począwszy od bardzo wysokiej próżni, przez ciśnienie atmosferyczne, hydrostatyczne, ciśnienia w ciele człowieka, po gigantyczne ciśnienia, którymi oddziałują na siebie elementy skorupy ziemskiej lub które panują we wnętrzu gwiazd. W module II poznamy, jak siły działające na ciała wywołują w nich naprężenia i odkształcenia. Zależnie od sposobu działania siły przedstawione zostaną poszczególne moduły sprężystości, poznamy też wielkości charakteryzujące ośrodki mechaniczne pod względem wytrzymałości i tolerancji na powstające w nich naprężenia. Szczególnej analizie poddana zostanie charakterystyka naprężenie – odkształcenie. Zagadnienia dotyczące ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego i jego wpływu na organizm człowieka  zostaną  szczegółowo omówione w module III.

Metody dydaktyczne:

Kurs ma charakter zdalny i prowadzony będzie w formie kursu e-learningowego. W każdej części kursu wprowadzona będzie również terminologia w języku angielskim, dodatkowo poszczególne moduły będą zawierały quizy sprawdzające oraz zadania otwarte. Uczniowie będą mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne i czat.

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

 

Prowadzący:

dr Brygida Mielewska, prof. PG
Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska

 

HARMONOGRAM

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1. Ciśnienie i naprężenie – definicja, jednostki, zakresy. 5
II 2. Rodzaje odkształceń i charakterystyka ośrodków 5
3. Naprężenie - odkształcenie. Sprężystość i plastyczność. 5
III 4. Ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne. 5
5. Nurek i himalaista - wpływ ciśnienia na ludzi. 5

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]