Dyscyplina: fizyka

Poziom: klasy ponadpodstawowe

Czas trwania: 18.11-21.12.2019 r.

Liczba uczestników: max. 30 osób

 

Temat: Nie daj się wkręcić!

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami opisującymi ruch obrotowy, analizą tego ruchu oraz jego przyczyn i skutków, w tym także wpływu na organizm człowieka. Uczniowie poznają zasady zachowania momentu pędu oraz energii w ruchu obrotowym, umożliwiające lepsze zrozumienie zastosowań ruchu wirowego w życiu codziennym, nauce i przemyśle.

Opis kursu:

Zagadnienia związane z ruchem obrotowym odgrywają w naszym życiu dużą rolę, i to nie tylko podczas wizyt w wesołym miasteczku. Codzienne czynności, począwszy od otwierania drzwi, przez jazdę na rowerze, po taniec czy jazdę na łyżwach można opisać przy pomocy równań w obecności sił i momentów sił. W module I uczniowie zapoznają się z pojęciami zmiennych opisujących ruch obrotowy ciała sztywnego wokół stałej osi, ich jednostkami oraz zastosowaniami w prostych przykładach takich jak turbina wiatrowa. W module II zdefiniujemy wielkości przydatne w analizie właściwości obracających się obiektów: moment bezwładności i energię kinetyczną ruchu obrotowego. Uczniowie dowiedzą się, że odpowiednikiem siły w ruchu obrotowym jest moment siły, nazywany też momentem obrotowym. A na zakończenie przedstawimy drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego, którą wykorzystamy do opisu  konkretnych codziennych sytuacji. Ruchy bardziej złożone – toczenie się ciał, piruety i ruch precesyjny oraz ich wpływ na zachowanie się np. ciała człowieka  zostaną  szczegółowo omówione w module III.

W każdej części kursu wprowadzona będzie również terminologia w języku angielskim, dodatkowo poszczególne moduły będą zawierały quizy sprawdzające oraz zadania otwarte.

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

 

Prowadzący:

dr  Brygida Mielewska, dr Małgorzata Franz
Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska

 

HARMONOGRAM

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1. Opis ruchu obrotowego bryły sztywnej. 5
II 2. Moment bezwładności ciała 5
3. II zasada dynamiki, praca i energia kinetyczna w ruchu obrotowym 5
III 4. Toczenie się ciał 5
5. Moment pędu i zasada zachowania momentu pędu 5

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]