Dyscyplina: chemia

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Czas trwania: 21.03-30.05.2020 r.

Liczba uczestników: max. 40 osób

 

Temat: Nieco więcej o kwasach i zasadach

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z teoriami kwasów i zasad, podstawami równowagi chemicznej oraz skalą pH.

Opis kursu:

Pojęcie kwasów i zasad jest wprowadzane już na wczesnych etapach edukacji, jednak okazuje się, że teorii wyjaśniających, co jest kwasem, a co zasadą jest wiele. Jak np. wyjaśnić, że chlorek glinu AlCl₃ można uznać za kwas, skoro nie posiada on atomów wodoru?

W trakcie kursu poznamy teorię dysocjacji elektrolitycznej oraz teorie kwasów i zasad – kolejno: Arrheniusa, Brønsteda i Lowry'ego, Franklina, Lewisa oraz Pearsona. Dowiemy się jakie związki organiczne wykazują właściwości kwasowo-zasadowe i czym są superkwasy. Omówimy skalę i wskaźniki pH oraz wykonamy obliczenia z zakresu równowagi w wodnych roztworach elektrolitów.

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

Prowadzący:

dr inż. Andrzej Okuniewski
Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
andrzej.okuniewski@pg.edu.pl

 

HARMONOGRAM

 

Moduł Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I Historia kwasów i zasad, dysocjacja elektrolityczna 4
II Teoria Arrheniusa 4
III Teoria Brønsteda i Lowry'ego oraz Franklina 4
IV Teoria Lewisa oraz Pearsona 4
V Kwasy i zasady organiczne, superkwasy 4
VI Skala pH 4
VII Wskaźniki i metody pomiaru pH 4
VIII Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]