Projekt „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Politechniką Gdańską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1228/192/16 z dnia 29 listopada 2016 r.).

Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/

Celem projektu jest wsparcie uczniów uzdolnionych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego w dziedzinach: fizyka, informatyka i matematyka, a także biologia i chemia.

W ramach projektu przez Politechnikę Gdańską realizowane będą różne formy wsparcia akademickiego.

Formy wsparcia akademickiego Formy wsparcia akademickiego

Spotkania akademickie
Warsztaty tematyczne
Kółka olimpijskie
Kursy e-learningowe
Opieka mentorska

 

Spotkania akademickie są formą wsparcia realizowaną przez uczelnię i dającą uczniom uzdolnionym możliwość kontaktu ze środowiskiem uczelni oraz najnowszymi trendami w rozwoju nauki. Pojedyncze spotkanie akademickie składa się z wykładu, warsztatów oraz innych zajęć o charakterze praktycznym.

Najblizsze spotkania:

Spotkania, które już się odbyły:

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.