Kurs e-learningowy i spotkanie akademickie

Dyscyplina: matematyka

Poziom: klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Czas trwania: 09.04-15.05.2021 r.

Liczba uczestników: max. 60

 

Pięć tygodni z układami równań

 

Równania opisują świat językiem matematyki. Stanowią podstawę do zrozumienia wielu procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Od wieków są siłą napędową naszej cywilizacji. Gdyby nie zostało sformułowane równanie – „Prawo powszechnego ciążenia Newtona” nie moglibyśmy dziś korzystać z łączności satelitarnej, telewizji cyfrowej i nawigacji GPS.

Kurs e-learningowy rozpoczniemy od równań diofantycznych, które w naturalny sposób wprowadzą nas w temat układów równań. Następnie omówimy typy układów równań i dwie wybrane metody ich rozwiązywania (metodę podstawiania i metodę przeciwnych współczynników). W kolejnych dwóch modułach zajmiemy się interpretacją geometryczną układu równań i nierówności liniowych. Dalej wprowadzimy pojęcie macierzy i reprezentacji macierzowej układu równań. Stąd już tylko krok do układów cramerowskich i wzorów Cramera.

Chętni uczniowie będą mogli dodatkowo poznać elementy programowania liniowego w zastosowaniu do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Poszukiwanie najlepszego rozwiązania wśród wszystkich możliwych rozwiązań pojawia się w najróżniejszych dziedzinach, m.in. również wśród zagadnień z życia codziennego (np. przy planowaniu diety).

Na spotkaniu akademickim przedstawimy m.in. metodę macierzy odwrotnej. Na ćwiczeniach oraz podczas laboratorium pogłębimy zdobytą na wykładzie wiedzę.

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

Zapisy zamknięte

Prowadzący:

dr Anna Niewulis
mgr Justyna Woroń
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Politechnika Gdańska

 

HARMONOGRAM

Kurs e-learningowy
09.04 - 14.05.2021 r.

 

Moduł Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I Równania i układy równań – wprowadzenie. Równania diofantyczne. 4
II Metoda podstawiania i metoda przeciwnych współczynników. 4
III Metoda graficzna rozwiązywania równań i układów równań. 4
IV Metoda graficzna rozwiązywania nierówności i układów nierówności. 4
V Reprezentacja macierzowa. Wzory Cramera. 4

 

Spotkania akademickie

22 maja 2021 r., godz. 10.00-15.45

Rodzaj zajęć Zagadnienie Liczba godzin
Wykład Równania i układy równań. 2
Ćwiczenia i laboratorium Ćwiczenia praktyczne utrwalające treści prezentowane na wykładzie. 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]