Dyscyplina: fizyka

Poziom: klasy VII-VIII szkoły podstawowej

Czas trwania: 09.03 - 19.04.2020 r.

Liczba uczestników: max. 40

 

Temat: Płynąć pod prąd, czyli wyprawa w krainę
„Prądu elektrycznego i magnetyzmu”

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu prądu elektrycznego, magnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej.

Opis kursu:

Moduł (I)

W pierwszej części dowiemy się, co to jest prąd elektryczny i jak szybko płynie. Wielkości opisujące  elektryczność najłatwiej zrozumieć poprzez analogię do hydrauliki – źródła zasilania to pompy wodne, oporniki to rury z wodą o pewnej średnicy, zaś spadki napięć to wodospady.

Dalej trochę praktyki, czyli dlaczego nie można podłączyć amperomierza bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. W tej części nauczymy się prawidłowo mierzyć prąd elektryczny i napięcie elektryczne, a także obsługiwać zasilacz laboratoryjny. Z oporników zbudujemy komputer wykonujący prostą operację matematyczną. Odpowiemy na pytanie filozoficzne: Czy podłączenie przyrządu pomiarowego zmienia własności obwodu elektrycznego?

Moduł (II)

Płynący w drucie prąd elektryczny wytwarza pole magnetyczne podobnie jak magnes. Co się stanie jeżeli pójdziemy dalej i umieścimy drut, w którym płynie prąd w pobliżu magnesu? W tej części także znajdziecie odpowiedzi na pytania: Jak działa silnik elektryczny? Czy „Komutator” to postać z „Gwiezdnych Wojen”?

Moduł (III)

Sprawdzimy sztuczkę agenta MacGyvera: Czy machając metalowym prętem można wytworzyć w nim przepływ prądu elektrycznego? Czy w gniazdku elektrycznym jest inny prąd niż w baterii? Dlaczego nazywamy go prądem przemiennym? Dowiemy się jak działa prądnica elektryczna.

Metody dydaktyczne:

Kurs ma charakter zdalny i prowadzony będzie w formie kursu e-learningowego. W ramach kursu udostępnione będą lekcje w formie  prezentacji multimedialnej, quizy pomagające w przyswojeniu wiedzy oraz symulacje komputerowe omawianych zjawisk. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają także zadania do samodzielnego wykonania. Uczniowie będą mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne i czat.

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

 

Prowadzący:

dr inż. Ireneusz Linert
Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska

 

HARMONOGRAM

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1. Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu. Opór elektryczny. 5
2. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego 5
II 3. Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem 5
4. Siły magnetyczne. Silnik elektryczny. 5
III 5. Indukcja elektromagnetyczna Faraday’a. 5
6. Transformator. Generator prądu przemiennego. 5

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]