Dyscyplina: biologia

Poziom: klasy VII-VIII, klasy gimnazjalne i szkoła ponadpodstawowa

Czas trwania: 11.03 – 11.05.2019 r.

Liczba uczestników: max. 60 osób

 

Temat: Podstawy mikrobiologii

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu mikrobiologii.

Opis kursu:

Mikroorganizmy są wszędzie. Nie widzimy ich gołym okiem, ale nawet bez oglądania możemy poznać ich niektóre, ważne dla nas cechy. Musimy tylko umieć je wyhodować, co wbrew pozorom, w przypadku większości gatunków mikroorganizmów nie jest łatwe. Przedstawiciele różnych gatunków czy rodzajów mają specyficzne wymagania. Jednakże w wielu przypadkach korzystamy z tego, odżywiając je określonymi substancjami, możemy otrzymywać różne produkty, które ułatwiają nam życie. Zdobywanie wielu informacji dotyczących hodowli, pomaga też w identyfikacji poszczególnych gatunków mikroorganizmów.

Metody dydaktyczne:

Kurs składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

W części prowadzonej na odległość uczniowie będą zdobywali wiedzę korzystając z platformy Moodle. W kolejnych tygodniach dla uczestników będą odsłaniane kolejne moduły poświęcone podanym w harmonogramie zagadnieniom. Każdy moduł będzie się składał z e-lekcji wraz z materiałami multimedialnymi oraz ćwiczeń sprawdzających zdobytą wiedzę.

Po zakończeniu części zdalnej uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach stacjonarnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na zajęciach laboratoryjnych będziemy wykonywać czynności pracownika laboratorium mikrobiologicznego. Przygotujemy pożywki mikrobiologiczne, przeprowadzimy ich sterylizację, będziemy zakładali hodowle bakteryjne. Zobaczymy jak pracować zarówno z bakteriami, które do swego życia potrzebują tlenu, jak i tymi które tlen zabija. Przeprowadzimy burzę mózgów, która być może przyniesie nam pomysły na sposoby przechowywania bakterii. Zwieńczeniem zajęć będzie barwienie i oglądanie bakterii pod mikroskopem.

 

Prowadzący:

dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. nadzw. PG
dr inż. Paweł Wityk
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
pawel.wityk@pg.edu.pl

 

Zapisy zamknięte.

 

HARMONOGRAM

Kurs e-learningowy
11.03 – 10.05.2019r.

Moduł Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I Mikroorganizmy, co to takiego? 4
II Podstawowe wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego 4
III Praca w warunkach aseptycznych 4
IV Hodowla mikroorganizmów 4
V Pożywki mikrobiologiczne 4
VI Czynniki środowiskowe wpływające na wzrost mikroorganizmów 4
VII Budowa komórki bakteryjnej 4
VIII Barwienie bakterii metodą Grama 4

 

Spotkanie akademickie
11 maja 2019 r., godz. 10.00-15.45

Rodzaj zajęć Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
Wykład Podstawy mikrobiologii 2
Laboratorium Praca w warunkach aseptycznych, hodowle bakteryjne, barwienie Grama 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

Spotkania akademickie odbędą się w budynku C Wydziału Chemicznego (budynek nr 5 na planie kampusu Politechniki Gdańskiej http://campus.pg.edu.pl/).

[ Pobierz PDF ]