Kurs e-learningowy i spotkanie akademickie

Dyscyplina: informatyka

Poziom: szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 15.03-24.04.2021 r.

Liczba uczestników: max. 60

 

Podstawy programowania w języku C++

 

Celem kursu e-learningowego jest zapoznanie uczestników z podstawami programowania w języku C++ w zakresie tworzenia programów komputerowych.

Materiał przedstawiany na kursie będzie obejmował wprowadzenie do zagadnień programowania obiektowego w języku C++. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów oraz instalacji oprogramowania, w tym środowiska programistycznego. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania obiektowego lub rozwiązywania problemów matematycznych z zastosowaniem komputera. Kurs w zakresie programowania w języku C++ będzie prowadzony od podstaw.

Uczeń zapozna się z fundamentalnymi elementami składni języka C++ i strukturą kodu, w tym z procedurami i funkcjami oraz śledzeniem przebiegu programu. Zdobędzie podstawowe umiejętności w zakresie implementacji i testowania algorytmów obsługi strumienia wejścia i wyjścia, obejmujących liczby stałe, zmienne, operatory arytmetyczne i wyrażenia logiczne. Pozna też jak tworzyć instrukcje warunkowe i pętle oraz jak zapisywać dane w postaci tablicy, obiektów i klas. Omówione zostaną również pojęcia takie jak wskaźniki i dziedziczenie.

Kurs będzie składał się z dwóch części: zdalnego spotkania obejmującego wykłady oraz ćwiczenia powiązane tematycznie, trwającego sześć tygodni, a także laboratoriów zdalnych w formie instrukcji do samodzielnego wykonania. Przewidziane jest również jednorazowe zdalne spotkanie akademickie, które w sposób całościowy podsumuje kurs i zdobyte na nim umiejętności.

Zajęcia zdalne prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na platformie Moodle, w ramach którego dostępne będą między innymi materiały wprowadzające do tematyki omawianego zagadnienia, demonstrujące określone treści w zakresie podstaw programowania w języku C++. Nauka programowania, czyli techniki pisania kodu maszynowego, odbywać się będzie z wykorzystaniem wielu przykładów i scenariuszy, które pozwolą lepiej przyswoić nowy materiał. W trakcie trwania kursu, po zakończeniu danego zagadnienia, uczniowie otrzymają instrukcje do samodzielnego wykonania zadań o różnym stopniu skomplikowania, w celu utrwalenia zdobytej wiedzy. Komunikacja i konsultacje z prowadzącym oraz innymi uczestnikami kursu odbywać się będzie poprzez forum dyskusyjne oraz czat.

Uzupełnieniem kursu będzie spotkanie akademickie składające się z wykładu podsumowującego oraz zajęć praktycznych poświęconych stworzeniu programu komputerowego, które zawierać będą wszystkie poznane metody i dobre praktyki tworzenia kodu komputerowego.

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

Zapisy zamknięte

 

Prowadzący:

dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

 

HARMONOGRAM

Kurs e-learningowy
15.03 - 23.04.2021 r.

 

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Instalacja środowiska programistycznego oraz pisanie, testowanie i uruchomienie pierwszego programu. 2
2 Zadanie samodzielne dotyczące obsługi strumienia wejścia i wyjścia oraz deklaracji stałych i zmiennych. 2
II 3 Operatory arytmetyczne i wyrażenia logiczne oraz instrukcje warunkowe i pętle. 2
4 Zadanie samodzielne dotyczące obsługi pętli i instrukcji warunkowych. 2
III 5 Zapisywanie i odczytywanie danych wewnętrznych i zewnętrznych.. 2
6 Zadanie samodzielne dotyczące przetwarzania danych wewnętrznych i zewnętrznych. 2
IV 7 Przetwarzanie danych w tablicach, dostęp do komórek. 2
8 Zadanie samodzielne dotyczące przechowywania danych w tablicach i operacji na poszczególnych komórkach. 2
V 9 Deklaracja i obsługa obiektów i klas. 2
10 Zadanie samodzielne dotyczące przetwarzania danych, w tym zapisu, odczytu oraz modyfikacji obiektów i klas. 2
VI 11 Wskaźniki i dziedziczenie funkcji. 2
12 Zadanie samodzielne dotyczące implementacji wskaźników i dziedziczenia funkcji. 2

 

Spotkania akademickie

24 kwietnia 2021 r., godz. 10.00-15.45

Rodzaj zajęć Zagadnienie Liczba godzin
Wykład Potencjał i uniwersalność języka C++ na platformach sprzętowych. 2
Laboratorium Ćwiczenia praktyczne w zakresie tworzenia kodu maszynowego – interaktywna gra komputerowa. 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]