Kurs e-learningowy i spotkanie akademickie

Dyscyplina: informatyka

Poziom: klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Czas trwania: 06.04-22.05.2021 r.

Liczba uczestników: max. 60

 

Rozszerzenie możliwości prezentacji treści stron internetowych
przy użyciu skryptów PHP

 

Celem kursu e-learningowego jest zapoznanie uczestników z podstawami w zakresie programowania w języku PHP przy tworzeniu dynamicznie generowanych treści stron internetowych z wykorzystaniem różnych technologii webowych.

Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku PHP. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów, oraz tworzenia prostych stron internetowych za pomocą technologii HTML, CSS i JavaScript, jednak i te aspekty zostaną pokrótce omówione w ramach kursu. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego). Kurs w zakresie programowania za pomocą języka PHP będzie prowadzony od podstaw.

Uczeń zapozna się z podstawowymi elementami składni języka PHP oraz budową dynamicznie generowanych stron. Zdobędzie podstawowe umiejętności w zakresie implementacji i testowania prostej strony internetowej generowanej po stronie serwera wraz z elementami nawigacji i interakcji z użytkownikiem za pomocą elementów skryptowych języka PHP.

Kurs będzie składać się z dwóch części: zdalnego kursu trwającego sześć tygodni oraz jednorazowego zdalnego spotkania akademickiego, które w sposób skumulowany podsumuje cały kurs i zdobyte na nim umiejętności.

Zajęcia zdalne prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na platformie Moodle, w ramach którego dostępne będą między innymi materiały wprowadzające do tematyki omawianego zagadnienia w postaci interaktywnych lekcji, materiałów filmowych demonstrujących określone treści w zakresie podstaw programowania w języku PHP. Nauka techniki pisania kodu (programowania) odbywać się będzie dzięki wielu interaktywnym przykładom, które powinny pozwolić lepiej zrozumieć nowy materiał. W trakcie trwania kursu uczniowie oprócz przerobienia danej porcji materiału będą otrzymywać do wykonania różne zadania mające na celu utrwalenia zdobytej wiedzy. Umożliwiona zostanie także komunikacja i konsultacje z prowadzącym e-kurs (jak i innymi uczestnikami kursu) poprzez forum dyskusyjne, czat i webinaria.

Uzupełnieniem kursu będzie spotkanie akademickie składające się z wykładu podsumowującego oraz zajęć praktycznych poświęconych stworzeniu strony internetowej, która zawierać będzie wszystkie poznane sposoby uatrakcyjnienia dynamicznej prezentacji treści strony internetowej.

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

Zapisy zamknięte

Prowadzący:

dr Tomasz Neumann
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

 

HARMONOGRAM

Kurs e-learningowy
06.04 - 17.05.2021 r.

 

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Instalowanie wymaganego oprogramowania do uruchamiania skryptów PHP oraz silnika baz danych PostgreSQL. Testy serwera www na platformie Windows. 2
2 Uruchomienie pierwszego skryptu i testowanie jego poprawności przy użyciu przeglądarki. 2
II 3 Krótkie wprowadzenie do HTML, CSS i JavaScript, aby strona miała wygląd, styl i interakcję z użytkownikiem. 3
4 Czy wszystko jest jednoznaczne? Typy i konwersja zmiennych w skryptach PHP. 3
III 5 Operatory w służbie skrócenia kodu skryptu. Instrukcje warunkowe oraz sposoby wykonywania poleceń w pętli.. 3
6 Przechowywanie danych w tablicach - dostęp do komórek tablicy i operacje jakie można na nich wykonać. 3
IV 7 Jak programować, aby nie powielać ciągle tego samego – wprowadzenie do funkcji i programowania obiektowego. 3
8 Przekazywanie zmiennych pomiędzy stronami w ramach sesji. 3
V 9 Przetwarzanie ciągów tekstowych oraz dat. 3
10 Przesyłanie plików na serwer oraz odczytywanie i modyfikowanie ich zawartości. 3
VI 11 Przechowywanie informacji w bazie danych PostgreSQL. 3
12 Pobieranie danych z bazy danych za pomocą skryptów PHP oraz wyświetlanie ich na stronie internetowej w przystępnej postaci. 3

 

Spotkania akademickie

SPOTKANIE ODWOŁANE
Rodzaj zajęć Zagadnienie Liczba godzin
Wykład Potencjał języka PHP w przetwarzaniu i wizualizacji danych. 2
Laboratorium Ćwiczenia praktyczne w zakresie tworzenia dynamicznej strony internetowej – interaktywny dzienniczek ocen. 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]