Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 12 maja 2018 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: fizyka

Poziom: klasy VII i VIII, klasy gimnazjalne

Liczba uczestników: max. 60

 

Temat: Od kompasu do zorzy polarnej.

 

Opis spotkania:

Świat magnetyzmu nie bez powodu zawsze przyciągał naszą uwagę. Naturalne pole magnetyczne Ziemi od stuleci prowadziło żeglarzy używających busoli. Na wykładzie zatytułowanym „Od kompasu do zorzy polarnej” wytłumaczymy mechanizm powstawania pola magnetycznego Ziemi, które nie tylko obraca igłę kompasu, ale również chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym i dekoruje niebo niezwykłymi barwami zorzy polarnej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się również w jaki sposób człowiek nauczył się ujarzmiać magnetyczny żywioł, wytwarzać i wykorzystywać pole magnetyczne w służbie ludzkości. Zaprezentujemy także widowiskowe eksperymenty obrazujące między innymi działanie sił generowanych w polu magnetycznym, silnik magnetohydrodynamiczny oraz efekt indukcji magnetycznej. Na deser pokażemy działający model pociągu lewitującego nad torami na poduszce magnetycznej.

W ramach ćwiczeń będą omawiane i rozwiązywane zadania powiązane z tematyką wykładu, natomiast podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie będą wykonywali doświadczenia, których opis można znaleźć pod adresem: http://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/20400237/Wykaz-7A_7B.pdf

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

12 maja 2018r.

Godzina Rodzaj zajęć Sala
10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów
(hol przed salą 213 w Gmachu Głównym PG)
10:15 – 11:45 Wykład
Od kompasu do zorzy polarnej.
prowadzący: dr inż. Kamil Kolincio
213 GG
11:45 – 12:15 Przerwa na posiłek
12:15 – 13:45 Ćwiczenia
prowadzący: Jakub Karczewski
121 GG
Ćwiczenia
prowadzący: Leszek Wicikowski
401e GG
Ćwiczenia
prowadzący: Bogumiła Strzelecka
460 GG
13:45 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową
14:15 – 15:45 Laboratorium
prowadzący:
   Beata Bochentyn
   Paweł Gdaniec
   Jakub Karczewski
   Kamil Kolincio
   Bogumiła Strzelecka
   Leszek Wicikowski
7A, 7B GG

 

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.edu.pl/
Zajęcia odbywają się w budynku A Wydziału Chemicznego (na planie kampusu budynek nr 1)

Sale 7A i 7B GG – laboratoria Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na poziomie 0 w Gmachu Głównym

Sala 121 GG – sala na poziomie 1 w Gmachu Głównym
Sala 213, 401e i 460 GG – sale na poziomie 2 w Gmachu Głównym

[ Pobierz  PDF ]