Dyscyplina: chemia

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Czas trwania: 19.03-20.05.2018 r.

Liczba uczestników: maks. 40 osób

 

Temat: Teorie kwasów i zasad

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z teoriami mającymi na celu opis substancji o właściwościach kwasowych i zasadowych. Uczniowie poznają również praktyczne aspekty wykorzystania tej grupy związków.

Opis kursu:

W czasach starożytnych sprawa wydawała się prosta: albo coś charakteryzowało się kwaśnym smakiem, albo nie. Potrzeba było jednak stuleci prac alchemików, filozofów przyrody i chemików, aby wyjaśnić ich naturę i budowę. Już około 1875 roku F. Kohlrausch określił prawa rządzące przewodnictwem elektrycznym rozcieńczonych wodnych roztworów soli, co dało podstawę do stworzenia w 1884 roku teorii dysocjacji przez S. Arrheniusa. Od tej teorii zaczniemy nasze poszukiwania „idealnej” teorii kwasów i zasad. Poznamy następnie koncepcję opracowaną przez Bronstedta i Lowryego i dowiemy się, dlaczego dalej poszukiwano teorii lepiej opisującej chemiczną naturę materii. Dalej zapoznamy się z propozycjami Franklina i Lewisa oraz spróbujemy sprawdzić, czy Pearson słusznie zaproponował, że kwasy i zasady mogą być „miękkie” i „twarde”. Na koniec sprawdzimy, która teoria przypadła Wam najbardziej do gustu.

 

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

 

Prowadzący:

dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska
Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska

 

Zapisy na kurs zamknięte

HARMONOGRAM

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Kwasy i zasady – historia pojęcia 2
II 2 Dysocjacja elektrolityczna 4
III 3 Teoria Arrheniusa 4
IV 4 Teoria Bronstedta-Lowry’ego 4
5 Sprzężone pary: kwas-zasada 4
V 6 Teoria rozpuszczalnikowa Franklina 2
VI 7 Teoria elektronowa Lewisa 4
VII 8 Teoria HSAB (ang. Hard and Sort Acids and Bases) Pearsona 4
VIII 9 Iloczyn jonowy wody 2
10 Skala pH 2

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]