Dyscyplina: chemia

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Czas trwania: 11.03 – 11.05.2019 r.

Liczba uczestników: max. 60 osób

 

Temat: W świecie kryształów

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu krystalografii, rentgenografii strukturalnej i mineralogii.

Opis kursu:

W takcie kursu uczniowie dowiedzą się czym są kryształy i jak ewoluowała ich definicja. Poznają elementy mineralogii oraz laboratoryjne metody otrzymywania kryształów. Dowiedzą się, jak dzięki dyfrakcji można badać wewnętrzną strukturę ciał krystalicznych i dlaczego symetria jest inherentną cechą tego typu układów. Uczestnicy poznają także typy oddziaływań, które wpływają na wewnętrzną strukturę kryształów oraz ich właściwości fizyczne.

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności, otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

Metody dydaktyczne:

Kurs składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

W części prowadzonej na odległość uczniowie będą zdobywali wiedzę korzystając z platformy Moodle. W kolejnych tygodniach dla uczestników będą odsłaniane kolejne moduły poświęcone podanym w harmonogramie zagadnieniom. Każdy moduł będzie się składał z e-lekcji wraz z materiałami multimedialnymi oraz ćwiczeń sprawdzających zdobytą wiedzę. Na początku i na końcu e-kursu przeprowadzony będzie test kontrolny.

Po zakończeniu części zdalnej uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach stacjonarnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W ramach zajęć odbędzie się wykład, ćwiczenia komputerowe oraz laboratoryjne.

 

Prowadzący:

dr inż. Andrzej Okuniewski
Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
andrzej.okuniewski@pg.edu.pl

 

Zapisy amknięte.

 

HARMONOGRAM

Kurs e-learningowy
11.03 – 10.05.2019r.

Moduł Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I Czym są kryształy? 4
II Elementy mineralogii 4
III Metody otrzymywania kryształów 4
IV Podstawy zjawiska dyfrakcji 4
V Strukturalne badania dyfrakcyjne 4
VI Symetria kryształów 4
VII Oddziaływania w strukturach krystalicznych 4
VIII Fizyczne właściwości kryształów 4

 

Spotkanie akademickie
11 maja 2019 r., godz. 10.00-15.45

Rodzaj zajęć Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
Wykład Podstawy krystalografii 2
Laboratorium Otrzymywanie kryształów i badanie ich właściwości 2
Ćwiczenia Budowa wewnętrzna ciał krystalicznych 2

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

Spotkania akademickie odbędą się w budynku A Wydziału Chemicznego (budynek nr 6 na planie kampusu Politechniki Gdańskiej http://campus.pg.edu.pl/).

[ Pobierz PDF ]