Dyscyplina: fizyka

Poziom: szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 19.03-20.05.2018 r.

Liczba uczestników: maks. 40 osób

 

Temat: Wyrzuć to!

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciem rzutu oraz jego przykładami.

Opis kursu:

Co szybciej spadnie, kilogram pierza czy kilogram gwoździ? Jak daleko doleci kopnięta piłka? Między innymi na te pytania będziemy szukali odpowiedzi analizując kinematykę i dynamikę rzutów.

W pierwszej części kursu zostaną przypomniane podstawowe zagadnienia związane z kinematyką ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego. Następnie omawiane będą różne przypadki rzutów. Od swobodnego spadku, poprzez rzut pionowy, poziomy aż do ukośnego. W trakcie kursu zostaną również omówione podstawy dynamiki.

 

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone będą̨ w formie kursu e-learningowego na platformie Moodle W ramach kursu dostępne będą opisy teoretyczne omawianych zjawisk oraz pokazane ich praktyczne przykłady. W  trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają̨ do samodzielnego rozwiązania zadania oraz testy sprawdzające poziom przyswojonej wiedzy. Uczestnicy kursu będą̨ mieli możliwość́ komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne i czat.

 

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

 

Prowadzący:

dr inż. Marcin Łapiński
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska

 

Zapisy na kurs zamknięte

 

HARMONOGRAM

 

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Ruch jednostajny. Prędkość, droga. Równanie ruchu. Wykresy. 4
II 2 Ruch jednostajnie przyspieszony (opóźniony). Wzory, równania i wykresy. 4
III 3 Spadek swobodny. 2
4 Rzut pionowy. 2
IV 5 Rzut poziomy – podstawy. 2
6 Zasięg rzutu poziomego. 2
V 7 Rzut ukośny – podstawy. 2
8 Zasięg rzutu ukośnego. 2
VI 9 Różne przypadki rzutów 4
VII 10 Podstawy dynamiki, pęd, zasada zachowania pędu 2
11 Energia kinetyczna i potencjalna. Zasady zachowania energii. 2
VIII 12 Przykłady zastosowania zasady zachowania pędu oraz energii w rzutach 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]