Dyscyplina: matematyka

Poziom: klasy VII i klasy gimnazjalne

Czas trwania: 19.03-20.05.2018 r.

Liczba uczestników: maks. 40 osób

 

Temat: Żyjmy układnie z układami równań!

 

Cel kursu:

Celem kursu jest przedstawienie wybranych metod rozwiązywania układów równań i nierówności, ich zastosowań w fizyce i chemii oraz przydatności w  życiu codziennym.

Opis kursu:

Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia, którego celem będzie przypomnienie metody podstawiania i metody przeciwnych współczynników dla układów dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Następnie metody te zastosujemy do rozwiązywania zadań tekstowych. Na kilku przykładach, stosując metodę graficzną, zastanowimy się nad możliwymi w tym przypadku sytuacjami. Wznosząc się na wyższy poziom rozwiązywania układów równań zapoznamy się ze wzorami Cramera. Sprawdzimy wówczas kiedy układ równań ma: jedno, wiele lub gdy nie ma rozwiązań. Zastanowimy się również nad rozwiązaniami układów równań z parametrem.

Ostatnim zagadnieniem naszego kursu będzie uproszczony algorytm eliminacji Gaussa. Zobaczymy jak wygląda jego stosowanie do rozwiązywania układów równań.

Zdobytą podczas wcześniejszych modułów wiedzę wykorzystamy w praktyce rozwiązując układy równań i nierówności w zadaniach z fizyki i chemii.  

Rozwiązywanie zadań tekstowych z matematyki w dużej mierze przyczynia się do rozwoju logicznego myślenia, który ma pomóc w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów i zagadnień z życia codziennego (np. przy planowaniu diety, przy organizowaniu rozkładu zajęć w ciągu dnia).

Wymienione problemy zobrazujemy korzystając z darmowego oprogramowania GeoGebra. Napiszemy też funkcje realizujące algorytm Gaussa w JavaScript.

 

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

 

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone będą w formie kursu e - learningowego na platformie Moodle. W ramach kursu dostępne będą aplikacje, animacje i materiały filmowe demonstrujące określone treści w zakresie rozwiązywania układów równań. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają do wykonania różne zadania, będą też mieli  możliwość komunikacji z prowadzącym na forum dyskusyjnym kursu i czacie.

 

Prowadzący:

mgr Anna Domagalska
dr Anna Niewulis
dr Marcin Wata
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Politechnika Gdańska

 

Zapisy na kurs zamknięte

 

HARMONOGRAM

 

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Układy równań – wprowadzenie 2
2 Metoda podstawiania i metoda przeciwnych współczynników 4
II 3 Zadania z treścią 4
III 4 Metoda graficzna rozwiązywania równań i nierówności 4
IV 5 Wzory Cramera 4
6 Rozwiązywanie układów równań z parametrem 4
V 7 Algorytm eliminacji Gaussa z wykorzystaniem
Geogebry
i JavaScript
4
VI 8 Układy nierówności i ich zastosowania 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]