ZESPÓŁ RZECZNIKÓW PATENTOWYCH - STRUKTURA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESPÓŁ RZECZNIKÓW PATENTOWYCH - STRUKTURA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

STRUKTURA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ:

 

PION UMIĘDZYNARODOWIENIA I INNOWACJI

Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji
Prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański

 

 

Zespół Rzeczników Patentowych

Politechnika Gdańska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel.: +48 58 348 61 38, fax: + 48 58 347 21 90

e-mail: zrp@pg.edu.pl

    

Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB

w Gdańsku Politechnika Gdańska


+48 (58) 347 10 66    +48 (58) 348 66 33 

            patent@pg.edu.pl        linkaro@pg.edu.pl
            Rzecznik patentowy    juspawlo@pg.edu.pl