Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę? Dostępne jest dofinansowanie. Poddziałanie 1.1.1 - znów ruszyło.

 • Nabór wniosków do Działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 w 2017 r. - został otwarty.

  NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
  ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
  jako Instytucja Pośrednicząca dla
  Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
  Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
  realizowane przez przedsiębiorstwa”
  w ramach
  I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R
  przez przedsiębiorstwa”
  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

  Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej
  w systemie informatycznym IP


  https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php

  w terminie: od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.
  (do godz. 16:00).


  Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków
  w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list
  projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.


  Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
  i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie
  przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

  Na mały i średni biznes, który chce wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę,
  która będzie wynikiem przeprowadzonych działań B+R, czeka aż miliard złotych.
  Natomiast duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na 400 mln zł. 

   

  Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
  www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/


EUREKA innovation across borders EUREKA innovation across borders

EUREKA innovation across borders

  Zapraszamy do Konkursu EUREKA'17 - nabór wniosków trwa do 10...

BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA

BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA

BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA Kielecki Park Technologiczny stworzył...

Student wynalazca - edycja VII Student wynalazca - edycja VII

Student wynalazca - edycja VII

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji ...

Mała ustawa o innowacyjności Mała ustawa o innowacyjności

Mała ustawa o innowacyjności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw ...

European Inventor Award 2017 European Inventor Award 2017

European Inventor Award 2017

European Inventor Award Wyłońmy wynalazcę dla roku 2017 Jeśli...

SYNChem SYNChem

SYNChem

Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.1 w 2016 r. ...

Inventions Geneva rozpoczęła się. Inventions Geneva rozpoczęła się.

Inventions Geneva rozpoczęła się.

13-17 kwietnia 2016 W targach w Genewie weźmie udział niemal...