V EDYCJA PRIX GALIEN POLSKA


V EDYCJA PRIX GALIEN POLSKA

ZAPRASZAMY w imieniu Kapituły KONKURSU PRIX GALIEN POLSKA

DO UDZIAŁU W PIĄTEJ EDYCJI

KONKURSU WYRÓŻNIAJĄCEGO TWÓRCÓW INNOWACJI W FARMACJI I MEDYCYNIE.

Nagrodzone zostaną firmy i osoby
tworzące innowacyjne produkty lecznicze

wyroby medyczne
oraz inwestujące w badania i nowoczesne technologi
e,
autorzy przełomowych odkryć naukowych
oraz twórcy kampanii społecznych o tematyce zdrowotne
j. 

W Prix Galien Polska 2018 medale zostaną przyznane w sześciu kategoriach:  

 

I.     Kategoria innowacyjnego oryginalnego produktu leczniczego

II.    Kategoria generycznego produktu leczniczego z elementami innowacji

III.   Kategoria innowacyjnego odkrycia naukowego

IV.   Kategoria innowacyjnego wyrobu medycznego

V.    Kategoria e-zdrowie

VI.  Kategoria innowacyjnej kampanii zdrowotnej

 

Zgłoszenia  przesyłać można od 18 października 2017 r. do 9 kwietnia 2018 r. za pomocą platformy aplikacyjnej on-line.

Po raz pierwszy Kapituła wybierze również laureata nagrody Pro Bono Humanum.
Nagroda honoruje osoby i organizacje, które mają przełomowy wkład w dziedzinę ochrony zdrowia w Polsce i działając na rzecz rozwoju profilaktyki, diagnostyki, leczenia, opieki okołomedycznej wpływają na poprawę stanu zdrowia członków społeczeństwa.

Więcej informacji na temat Konkursu dostepnych jest na stronie interneowej: https://prixgalien.pl/rusza-v-edycja-konkursu/