Zapraszamy do ósmej edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”

Konkurs organizuje Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki.

Termin nadsyłania zgłoszeń do ósmej edycji konkursu pod hasłem „Innowacja jest Kobietą”:
15 lutego 2018.

 

Cel: wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania technologicznego.

Nagroda w ósmej edycji konkursu: prezentacja zwycięskiego projektu podczas Międzynarodowej Wystawy "Invent Arena 2018" w Trzyńcu (Czechy).

Zgłoszenia kandydatur: należy przesłać swoje CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, krótki (do 1 strony) opis projektu oraz opis implementacji (do 1 strony) na adres kontakt@kobietynauki.org z dopiskiem "Konkurs".

Serdecznie zapraszamy badaczki do udziału. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 28 lutego!