Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny - Dostępność Plus

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP.

ZOBACZ ETAP 1: Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

 

Na co dofinansowanie?
- zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową
- zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej 

Kto je otrzyma?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
- prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
- z sukcesem zakończyły I etapu Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

 

Przyjmowania wniosków zakonieczy się 30 grudnia 2020

więcej:    PARP Grupa PFR 20 lat