Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

 • Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

  1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

  2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
  w tym przemysłowej,

  3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,

  4.      XV edycja Konkursu na plakat 2017.

   

   

  Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r.

   

  Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

   

  Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

   

  Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:

  http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/

   

       Zapraszamy do galerii nagrodzoncyh filmów i życzymy powodzenia!

   


Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę? Dostępne jest dofinansowanie. Poddziałanie 1.1.1 - znów ruszyło.

 • Nabór wniosków do Działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 w 2017 r. - został otwarty.

  NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
  ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
  jako Instytucja Pośrednicząca dla
  Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
  Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
  realizowane przez przedsiębiorstwa”
  w ramach
  I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R
  przez przedsiębiorstwa”
  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

  Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej
  w systemie informatycznym IP


  https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php

  w terminie: od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.
  (do godz. 16:00).


  Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków
  w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list
  projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.


  Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
  i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie
  przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

  Na mały i średni biznes, który chce wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę,
  która będzie wynikiem przeprowadzonych działań B+R, czeka aż miliard złotych.
  Natomiast duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na 400 mln zł. 

   

  Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
  www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/