Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

 • Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

  1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

  2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
  w tym przemysłowej,

  3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,

  4.      XV edycja Konkursu na plakat 2017.

   

   

  Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r.

   

  Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

   

  Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

   

  Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:

  http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/

   

       Zapraszamy do galerii nagrodzoncyh filmów i życzymy powodzenia!

   


EUREKA innovation across borders

 •  

  Zapraszamy do Konkursu EUREKA'17
  - nabór wniosków trwa do 10 kwietnia 2017 

  Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy
  lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy
  nie może przekroczyć 500 tys. zł
  (dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł). 
   

   

   

   

  Projekty w Konkursie Eureka powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:
  *realizacja we współpracy międzynarodowej -
  w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
  *ukierunkowanie rynkowe;
  *cywilny cel projektu;
  *przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

  Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: 

  NCBiR.http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12017.html