EUREKA innovation across borders

 

Zapraszamy do Konkursu EUREKA'17
- nabór wniosków trwa do 10 kwietnia 2017 

Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy
lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy
nie może przekroczyć 500 tys. zł
(dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł). 
 

 

 

 

Projekty w Konkursie Eureka powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:
*realizacja we współpracy międzynarodowej -
w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
*ukierunkowanie rynkowe;
*cywilny cel projektu;
*przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: 

NCBiR.http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12017.html