Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

 • Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

  1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

  2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
  w tym przemysłowej,

  3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,

  4.      XV edycja Konkursu na plakat 2017.

   

   

  Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r.

   

  Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

   

  Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

   

  Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:

  http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/

   

       Zapraszamy do galerii nagrodzoncyh filmów i życzymy powodzenia!

   


European Inventor Award 2017

 • European Inventor Award

  Wyłońmy wynalazcę dla roku 2017

  Jeśli znasz wynalazców, którzy zasługują by stanąć w szranki by wygrać Europejską Nagrodę Wynalazców, zgłoś ich nominację dla 2017 roku!
   

  Wyróżnienia dla najlepszych wynalazców przyznawane są co roku przez Europejską Organizację Patentową (EPO).
  Nominować wynalazcę i wynalazek może każdy, można też o wyróżnienie ubiegać się osobiście.
  EPO czeka na zgłoszenia do 12 października 2016.

   

  Nominacje

  Nominacje do Europejskiej Nagrody Wynalazców 2017 rozpoczęły się.
  Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia wynalazców z całego świata, ze wszystkich dziedzin techniki i środowisk.
  Nie trzeba być wynalazcą by zgłosić można było sylwetkę swojego kandydata. Ludzie z przemysłu, instytutów badawczych, stowarzyszeń związanych z własnością intelektualną i uniwersytetów, a także ogół społeczeństwa, każdy może coś zaproponować. Więc wyznaczmy swojego ulubionego wynalazcę! Można także nominować siebie, jeśli tylko zechcemy, o ile wynalazcami jesteśmy!

  Kategorie

  Przemysł : za wybitne i skuteczne technologie opatentowane przez duże europejskie firmy

  Badania : dla pionierskich wynalazców pracujących na uniwersytetach lub w instytutach badawczych

  MŚP : dla wyjątkowych wynalazków w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

  Krajów pozaeuropejskich : dla wszystkich wynalazców, którzy nie są z Europy, ale uzyskali patent europejski

  Całokształt : uhonorowanie wkładu długoterminowego indywidualnego europejskiego wynalazcy

   

  Ustalenie zwycięzców

  Każdy członek społeczeństwa może wyznaczyć swego wynalazcę do Europejskiej Nagrody Wynalazców. Proces selekcji opiera się na pracy ekspertów EPO i niezależnego międzynarodowegon jury, które ocenia innowacje nie tylko za ich oryginalność technologiczną, ale także pod kątem ich wpływu na gospodarkę i wkładu społecznego.

  Zgłoszenia należy dokonać

   * za pośrednictwem formularza (pdf) 
   * lub zgłoszenia on-line
  dostępnego na stronie EPO:

  https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html


  Czytaj więcej na:

  https://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html