European Inventor Award 2017

European Inventor Award

Wyłońmy wynalazcę dla roku 2017

Jeśli znasz wynalazców, którzy zasługują by stanąć w szranki by wygrać Europejską Nagrodę Wynalazców, zgłoś ich nominację dla 2017 roku!
 

Wyróżnienia dla najlepszych wynalazców przyznawane są co roku przez Europejską Organizację Patentową (EPO).
Nominować wynalazcę i wynalazek może każdy, można też o wyróżnienie ubiegać się osobiście.
EPO czeka na zgłoszenia do 12 października 2016.

 

Nominacje

Nominacje do Europejskiej Nagrody Wynalazców 2017 rozpoczęły się.
Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia wynalazców z całego świata, ze wszystkich dziedzin techniki i środowisk.
Nie trzeba być wynalazcą by zgłosić można było sylwetkę swojego kandydata. Ludzie z przemysłu, instytutów badawczych, stowarzyszeń związanych z własnością intelektualną i uniwersytetów, a także ogół społeczeństwa, każdy może coś zaproponować. Więc wyznaczmy swojego ulubionego wynalazcę! Można także nominować siebie, jeśli tylko zechcemy, o ile wynalazcami jesteśmy!

Kategorie

Przemysł : za wybitne i skuteczne technologie opatentowane przez duże europejskie firmy

Badania : dla pionierskich wynalazców pracujących na uniwersytetach lub w instytutach badawczych

MŚP : dla wyjątkowych wynalazków w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

Krajów pozaeuropejskich : dla wszystkich wynalazców, którzy nie są z Europy, ale uzyskali patent europejski

Całokształt : uhonorowanie wkładu długoterminowego indywidualnego europejskiego wynalazcy

 

Ustalenie zwycięzców

Każdy członek społeczeństwa może wyznaczyć swego wynalazcę do Europejskiej Nagrody Wynalazców. Proces selekcji opiera się na pracy ekspertów EPO i niezależnego międzynarodowegon jury, które ocenia innowacje nie tylko za ich oryginalność technologiczną, ale także pod kątem ich wpływu na gospodarkę i wkładu społecznego.

Zgłoszenia należy dokonać

 * za pośrednictwem formularza (pdf) 
 * lub zgłoszenia on-line
dostępnego na stronie EPO:

https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html


Czytaj więcej na:

https://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html