Konkurs dla szkolnej wynalazczości 2019

Urząd Patentowy zaprasza do wzięcia udziału w VI edycji konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości ”.

Konkurs ma na celu kształtowanie kreatywności oraz promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnej, zaangażowanej postawy młodego naukowca-wynalazcy.

Inicjatywa ta jest okazją do realizacji twórczych pomysłów i konstruowania nowych rozwiązań.

WAŻNE:

Projekty można nadsyłać do 13 maja 2019 r.

 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym odbędzie się 8 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie.

Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe i finansowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym regulaminem konkursu dostępnym pod tym adresem.