Smogathon - zapraszamy do konkursu na najlepsze pomysły antysmogowe Konkurs do poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej w 2017 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

Konkurs na dofinansowanie projektów: Programu sektorowego „INNOTEXTILE” • Konkurs na dofinansowanie projektów:
  Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r. 

  programu sektorowego „INNOTEXTILE”.  Nabór wniosków do Działania 1.2 w 2016 r.

  NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
  ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
  jako Instytucja Pośrednicząca
  dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”
  w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia
  prac B+R przez przedsiębiorstwa”
  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

  ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTEXTILE”
  w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.  Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej
  w systemie informatycznym IP w terminie:
  od 15 kwietnia do 15 czerwca 2016 r. 


  "Przywiązujemy ogromną wagę do tego programu. Przemysł tekstylny i odzieżowy przeszedł ogromne zmiany w ostatnim czasie. Dziś jest to masa specjalistycznych rynków - tekstylia dla rolnictwa, medycyny, przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, budownictwa, meblarstwa, wyposażenia wnętrz, odzież ochronna, mundury, sportowa czy rekreacyjna" - powiedział PAP Tadeusz Wawrzyniak, prezes PIOT (Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego). To właśnie ta organizacja wnioskowała o utworzenie programu. 

  Dodał także: "W tych segmentach  mamy do czynienia z bardzo dużą innowacyjnością. Program ma na celu budowanie kolejnych naszych przewag konkurencyjnych w oparciu o innowacje. Chodzi tak o nowe produkty, jak technologie ich wytwarzania. Program został tak skrojony, by sprzyjać małym i średnim przedsiębiorstwom, z ciekawymi pomysłami". 

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogaszając pierwszy konkurs w ramach programu INNOTEXTILE
  skierowanego do sektora włókienniczego
  przeznaczyło 
  60 mln zł dla przedsiębiorców i konsorcjów,
  które podejmą się tworzenia nowych technologii i innowacyjnych projektów dla branży odzieżowo-tekstylnej
  .