Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym” XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej - KONKURSY Urzędu Patentowego 2018 Ochrona własności przemysłowej - nawet 0,5 mln zł dofinansowania

Konkurs na dofinansowanie projektów: Programu sektorowego „INNOTEXTILE”Konkurs na dofinansowanie projektów:
Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r. 

programu sektorowego „INNOTEXTILE”.Nabór wniosków do Działania 1.2 w 2016 r.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca
dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”
w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia
prac B+R przez przedsiębiorstwa”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTEXTILE”
w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej
w systemie informatycznym IP w terminie:
od 15 kwietnia do 15 czerwca 2016 r. 


"Przywiązujemy ogromną wagę do tego programu. Przemysł tekstylny i odzieżowy przeszedł ogromne zmiany w ostatnim czasie. Dziś jest to masa specjalistycznych rynków - tekstylia dla rolnictwa, medycyny, przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, budownictwa, meblarstwa, wyposażenia wnętrz, odzież ochronna, mundury, sportowa czy rekreacyjna" - powiedział PAP Tadeusz Wawrzyniak, prezes PIOT (Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego). To właśnie ta organizacja wnioskowała o utworzenie programu. 

Dodał także: "W tych segmentach  mamy do czynienia z bardzo dużą innowacyjnością. Program ma na celu budowanie kolejnych naszych przewag konkurencyjnych w oparciu o innowacje. Chodzi tak o nowe produkty, jak technologie ich wytwarzania. Program został tak skrojony, by sprzyjać małym i średnim przedsiębiorstwom, z ciekawymi pomysłami". 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogaszając pierwszy konkurs w ramach programu INNOTEXTILE
skierowanego do sektora włókienniczego
przeznaczyło 
60 mln zł dla przedsiębiorców i konsorcjów,
które podejmą się tworzenia nowych technologii i innowacyjnych projektów dla branży odzieżowo-tekstylnej
.