Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

 • Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

  1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

  2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
  w tym przemysłowej,

  3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,

  4.      XV edycja Konkursu na plakat 2017.

   

   

  Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r.

   

  Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

   

  Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

   

  Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:

  http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/

   

       Zapraszamy do galerii nagrodzoncyh filmów i życzymy powodzenia!

   


Konkurs Polski Produkt Przyszłości - edycja XIX

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału

  w XIX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

  Konkurs „Polski Produkt Przyszłości" organizowany jest corocznie od 1997 roku. Od 2002 roku organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

   

    Cel Konkursu:
  promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

    Konkurs skierowany do:
  jednostek naukowych,
  przedsiębiorców i konsorcjów: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej.

  Udział w Konkursie jest bezpłatny.

   

  Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

  I> produkt przyszłości jednostki naukowej,

  I> produkt przyszłości przedsiębiorcy,

  I> produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.


  Nagrody i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości" przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:

  * jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony),
  albo
  * został wdrożony do praktyki produkcyjnej - w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu – (projekt wdrożony).

  Zwycięzcy w Konkursie Polski Produkt Przyszłości otrzymują:
  statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości"
  oraz wsparcie w promocji produktu.


   

  Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:

  za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
  za projekt z branży ICT,
  za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.

   

  Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: do dnia 16 maja 2016 roku, do godz. 16.30

  na adres:

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

  z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

  Informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

  Dokumenty dla uczestników XIX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

  dostępne pod tekstem informacjyjnym o Konkursie

   
   Rozstrzygnięcie XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

  http://www.pi.gov.pl/ppp/chapter_95417.asp