Konkurs Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2019 - edycja XVII

Zapraszamy:

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.*

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu nauk prawnych, technicznych i przyrodniczych.
uprp.pl/xvii-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-naukowa-na-temat-wlasnosci-intelektualnej-2019

Termin nadsyłania prac konkursowych: 16 października 2019  r.
Rozstrzygnięcie Konkursu: 15 listopada 2019  r.
 

*Art. II. Regulaminu - Przedmiot Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu są:

1) prace habilitacyjne oraz cykle publikacji powiązanych tematycznie, stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego,  2) prace doktorskie, 3)  prace magisterskie,  4) prace licencjackie, na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.