Miło nam powitać - nowa rzecznik patentowa w Zespole Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej


Miło nam poinformować Państwa o powitaniu w Zespole Reczników Patentowych Politechniki Gdańskiej nowej rzecznik patentowej Pani dr Justyny Pawłowskiej .
Pani dr Justyna Pawłowska złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kilkuletnią aplikację rzecznikowską i uzyskując wpis na listę rzeczników patentowych dołączyła do grona rzeczników patentowych.
Nabór na aplikację organizuje obecnie raz na trzy lata Polska Izba Rzeczników Patentowych. Ma on formę egzaminu konkursowego.Pani Justyno,
życzymy sukcesów oraz satysfakcji w zawodzie rzecznika patentowego

i dalszej dobrej współpracy w naszym zespole!