Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

 • Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

  1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

  2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
  w tym przemysłowej,

  3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,

  4.      XV edycja Konkursu na plakat 2017.

   

   

  Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r.

   

  Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

   

  Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

   

  Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:

  http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/

   

       Zapraszamy do galerii nagrodzoncyh filmów i życzymy powodzenia!

   


Mój pomysł, mój głos­ – korzyść dla wszystkich

 • Od 16 do 27 listopada pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mogą zgłaszać propozycje projektów inwestycyjnych
  i remontowych, których realizacja poprawi komfort pracy.

  Projekty do budżetu obywatelskiego należy zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, internetowego formularza.

  Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis koncepcji oraz wstępnie oszacować jej koszt.
  Konieczne będzie również uzyskanie poparcia pięciu osób dla danego projektu.
  Szczegółowe wytyczne znajdują się w regulaminie.
  Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu dostępne sa na stronie głównej Politechniki Gdańskiej pod linkiem:
  Budżet Obywatelski PG

  Nadesłane propozycje zweryfikuje, pod względem formalnym, uczelniana Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, której przewodniczy prof. Janusz Górski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

  Projekty, które przejdą wstępną kwalifikację zostaną poddane głosowaniu (4–11 grudnia 2016).

  – Studenci i doktoranci oraz pracownicy będą głosować oddzielnie na projekty zgłoszone w tych grupach. Na tej podstawie wybrane zostaną pomysły do realizacji. Dzięki temu każdy poczuje, że bierze udział w życiu uczelni, dla naszego wspólnego dobra. Chciałbym, by wszyscy pracownicy i studenci czuli się współgospodarzami politechnicznego kampusu – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, który zainicjował uruchomienie budżetu obywatelskiego na uczelni.

   

  – Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która podjęła się realizacji
  własnego budżetu obywatelskiego.
  Organizacja tego przedsięwzięcia wymagała ogromnego zaangażowania ze strony administracji,
  a w szczególności kanclerza PG Marka Tłoka i zastępcy kanclerza ds. infrastruktury Mariusza Milera.
  Nieoceniony jest także wkład Centrum Usług Informatycznych z dyrektorem Pawłem Lubomskim na czele
  – mówi prof. Janusz Cieśliński, prorektor PG ds. organizacji, który sprawuje pieczę
  nad budżetem obywatelskim na naszej uczelni.
   

  *** 

  O coraz popularniejszej idei budżetów obywatelskich można przeczytać m.in. na stronach:

  o    http://partycypacjaobywatelska.pl

  o    http://www.maszglos.pl/strefa-wiedzy/budzet-obywatelski/

  o    http://myobywatele.org

  o    http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=667DCF4F24778F74C1257A710030C2E9&litera=B

  o    http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/budzet-obywatelski-na-czym-polega-ta-nowa-instytucja-prawna

  o    http://www.decydujmyrazem.pl/o_projekcie/wiadomosci/dlaczego_budzet_obywatelski_.html