Mój pomysł, mój głos­ – korzyść dla wszystkich

Od 16 do 27 listopada pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mogą zgłaszać propozycje projektów inwestycyjnych
i remontowych, których realizacja poprawi komfort pracy.

Projekty do budżetu obywatelskiego należy zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, internetowego formularza.

Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis koncepcji oraz wstępnie oszacować jej koszt.
Konieczne będzie również uzyskanie poparcia pięciu osób dla danego projektu.
Szczegółowe wytyczne znajdują się w regulaminie.
Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu dostępne sa na stronie głównej Politechniki Gdańskiej pod linkiem:
Budżet Obywatelski PG

Nadesłane propozycje zweryfikuje, pod względem formalnym, uczelniana Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, której przewodniczy prof. Janusz Górski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Projekty, które przejdą wstępną kwalifikację zostaną poddane głosowaniu (4–11 grudnia 2016).

– Studenci i doktoranci oraz pracownicy będą głosować oddzielnie na projekty zgłoszone w tych grupach. Na tej podstawie wybrane zostaną pomysły do realizacji. Dzięki temu każdy poczuje, że bierze udział w życiu uczelni, dla naszego wspólnego dobra. Chciałbym, by wszyscy pracownicy i studenci czuli się współgospodarzami politechnicznego kampusu – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, który zainicjował uruchomienie budżetu obywatelskiego na uczelni.

 

– Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która podjęła się realizacji
własnego budżetu obywatelskiego.
Organizacja tego przedsięwzięcia wymagała ogromnego zaangażowania ze strony administracji,
a w szczególności kanclerza PG Marka Tłoka i zastępcy kanclerza ds. infrastruktury Mariusza Milera.
Nieoceniony jest także wkład Centrum Usług Informatycznych z dyrektorem Pawłem Lubomskim na czele
– mówi prof. Janusz Cieśliński, prorektor PG ds. organizacji, który sprawuje pieczę
nad budżetem obywatelskim na naszej uczelni.
 

*** 

O coraz popularniejszej idei budżetów obywatelskich można przeczytać m.in. na stronach:

o    http://partycypacjaobywatelska.pl

o    http://www.maszglos.pl/strefa-wiedzy/budzet-obywatelski/

o    http://myobywatele.org

o    http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=667DCF4F24778F74C1257A710030C2E9&litera=B

o    http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/budzet-obywatelski-na-czym-polega-ta-nowa-instytucja-prawna

o    http://www.decydujmyrazem.pl/o_projekcie/wiadomosci/dlaczego_budzet_obywatelski_.html