Ogólnopolski Konkurs - Student Wynalazca

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Laureaci nagród głównych wezmą udział w 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie (koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie pokryje organizator). Laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania także podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020.

Nabór zgłoszeń do Konkursu: 1 listopada 2019 r. - 25 stycznia 2020 r.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej https://tu.kielce.pl/x-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/:
     Maria Durlik,  cowi@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 358
     Kamil Kot,   kkot@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 387

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STUDENT-WYNALAZCA

rozporządzenie o ochronie danych osobowych
oświadczenie
formularz