Polski Produkt Przyszłości 2018

XXI edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”

Termin do 19 października 2018 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
zapraszają do udziału w XXI edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”.

 

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

Produkt Przyszłości jednostki naukowej
Produkt Przyszłości przedsiębiorcy
Produkt Przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy. 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych, albo zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Nagroda to grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu.

Zapraszamy do udziału.

LINK do KONKURSU