Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

 • Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

  1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

  2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
  w tym przemysłowej,

  3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,

  4.      XV edycja Konkursu na plakat 2017.

   

   

  Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r.

   

  Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

   

  Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

   

  Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:

  http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/

   

       Zapraszamy do galerii nagrodzoncyh filmów i życzymy powodzenia!

   


Student wynalazca - edycja VII

 • Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji


  Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”

  Konkurs jest adresowany do:
  studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami
  wynalazku
  lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym
  lub zgłoszonego do ochrony
  w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.
  Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe,
  które powstały w ramach współpracy międzynarodowej,
  których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. 

   

  Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 29 marca – 2 kwietnia 2017 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów  w Genewie.

  Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwać od 21 listopada 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

   

  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

  przesłanie mailem na adres kkot@tu.kielce.pl kompletnego zgłoszenia, które powinno zwierać:

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (w pliku do edycji, najlepiej w formacie doc lub odt);
  POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą lub decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp);
  OŚWIADCZENIE z czytelnym podpisem twórcy/współtwórcy dokonującego zgłoszenia (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp);
  jak również zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne, wizualizacje, rysunki techniczne, schematy, wykresy lub inne dodatkowe materiały i opisy, które mogą mieć istotne znaczenie w ocenie zgłaszanego rozwiązania.

  Osoby do kontaktu:

  Małgorzata Kita, e-mail:mchechelska@tu.kielce.pl, tel.: 41 34 24 358

  Kamil Kot, e-mail: kkot@tu.kielce.pl; tel.: 41 34 24 387
   

  Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU

   

  Więcej informacji i niezbędne pliki znajdziecie Państwo na stronie:

  http://tu.kielce.pl/student-wynalazca/

  ulotka

  Zachęcamy do wzięcia udziału i życzymy powodzenia!  Link do krótkiego filmu promującego Konkurs:
  https://www.youtube.com/watch?v=Hm2gZ4bDd84