Student wynalazca - edycja VII

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji


Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”

Konkurs jest adresowany do:
studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami
wynalazku
lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym
lub zgłoszonego do ochrony
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.
Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe,
które powstały w ramach współpracy międzynarodowej,
których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. 

 

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 29 marca – 2 kwietnia 2017 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów  w Genewie.

Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwać od 21 listopada 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

przesłanie mailem na adres kkot@tu.kielce.pl kompletnego zgłoszenia, które powinno zwierać:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (w pliku do edycji, najlepiej w formacie doc lub odt);
POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą lub decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp);
OŚWIADCZENIE z czytelnym podpisem twórcy/współtwórcy dokonującego zgłoszenia (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp);
jak również zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne, wizualizacje, rysunki techniczne, schematy, wykresy lub inne dodatkowe materiały i opisy, które mogą mieć istotne znaczenie w ocenie zgłaszanego rozwiązania.

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Kita, e-mail:mchechelska@tu.kielce.pl, tel.: 41 34 24 358

Kamil Kot, e-mail: kkot@tu.kielce.pl; tel.: 41 34 24 387
 

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU

 

Więcej informacji i niezbędne pliki znajdziecie Państwo na stronie:

http://tu.kielce.pl/student-wynalazca/

ulotka

Zachęcamy do wzięcia udziału i życzymy powodzenia!Link do krótkiego filmu promującego Konkurs:
https://www.youtube.com/watch?v=Hm2gZ4bDd84