Smogathon - zapraszamy do konkursu na najlepsze pomysły antysmogowe Konkurs do poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej w 2017 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

Student wynalazca - edycja VII

 • Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji


  Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”

  Konkurs jest adresowany do:
  studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami
  wynalazku
  lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym
  lub zgłoszonego do ochrony
  w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.
  Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe,
  które powstały w ramach współpracy międzynarodowej,
  których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. 

   

  Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 29 marca – 2 kwietnia 2017 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów  w Genewie.

  Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwać od 21 listopada 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

   

  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

  przesłanie mailem na adres kkot@tu.kielce.pl kompletnego zgłoszenia, które powinno zwierać:

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (w pliku do edycji, najlepiej w formacie doc lub odt);
  POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą lub decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp);
  OŚWIADCZENIE z czytelnym podpisem twórcy/współtwórcy dokonującego zgłoszenia (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp);
  jak również zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne, wizualizacje, rysunki techniczne, schematy, wykresy lub inne dodatkowe materiały i opisy, które mogą mieć istotne znaczenie w ocenie zgłaszanego rozwiązania.

  Osoby do kontaktu:

  Małgorzata Kita, e-mail:mchechelska@tu.kielce.pl, tel.: 41 34 24 358

  Kamil Kot, e-mail: kkot@tu.kielce.pl; tel.: 41 34 24 387
   

  Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU

   

  Więcej informacji i niezbędne pliki znajdziecie Państwo na stronie:

  http://tu.kielce.pl/student-wynalazca/

  ulotka

  Zachęcamy do wzięcia udziału i życzymy powodzenia!  Link do krótkiego filmu promującego Konkurs:
  https://www.youtube.com/watch?v=Hm2gZ4bDd84