TERAZ POLSKA - zapraszamy do KONKURSU


Zapraszamy do KONKURSU TERAZ POLSKA 

„Teraz Polska dla produktów i usług to niekomercyjny konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, zarówno tych o ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało znanych, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym są lub mogą stać się wzorem dla innych".

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE :

przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną oraz dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej w kwocie 500 zł,

do 31 stycznia 2020 r. przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną (czyli wniosek konkursowy, który zostanie wysłany do uczestnika po etapie rejestracji) wraz z załącznikami i uiścić opłatę weryfikacyjną.

Szczegółowe informacje o Konkursie „Teraz Polska” oraz warunkach uczestnictwa w poszczególnych edycjach przedstawione są w Regulaminie Funkcjonowania i Przyznawania Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”  oraz w poniższych linkach odnoszących się do poszczególnych edycji Konkursu:

 

Więcej informacji: (telefon: 22 826 01 91, 201 26 94, e-mail: konkurs@terazpolska.pl)