VIII edycja Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej 2020

Urząd Patentowy RP zaprasza do Konkursu,

 

którego celem jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, o ochronie własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności
i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce
.

Termin składania prac: 16 października 2020 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 20 listopada 2020 r.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419

z dopiskiem „konkurs na informację medialną”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

 

Załączniki:
1. formularz zgłoszenia

2. regulamin Konkursu