XV międzynarodowe sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”

„Sztuczna inteligencja a ochrona własności intelektualnej” to tytuł organizowanego w dniach 5-6 września 2019 r. w Krakowie przez Urząd Patentowy RP XV międzynarodowego sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”.

Na rynku pojawiaja się coraz większa liczba rozwiązań opartych o sieci neuronowe i robotykę.

Szacuje się, że sztuczna inteligencja znacznie przyczyni się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego Polski w ciągu najbliższych lat.
ALE jest pewien warunek - konieczna jest efektywna ochrona tego rodzaju rozwiązań.

Tytuły poszczególnych paneli:

  1. Sztuczna inteligencja a rozwój gospodarczy
  2. Człowiek w procesie nowoczesnej produkcji
  3. Ochrona prawami własności intelektualnej rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję
  4. Szanse i zagrożenia sztucznej inteligencji w kontekście systemu ochrony własności intelektualnej
  5. Własność intelektualna skutecznym narzędziem rozwoju, nie tylko sztucznej inteligencji
  6. Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym
  7. Artificial Intelligence + Intellectual Property = Success!
  8. Formy wsparcia finansowego działalności innowacyjnej opartej na sztucznej inteligencji 
     

Sympozjum ma charakter otwarty i jest nieodpłatne.
Zapraszamy!

Rejestracja na sympozjum

 Plakat XV Międzynarodowego Sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”

Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce finansowane jest w ramach pisemnej informacji nr 1/WM-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działaność upowszechniającą naukę