XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej - KONKURSY Urzędu Patentowego 2018 Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2018 Ochrona własności przemysłowej - nawet 0,5 mln zł dofinansowania

XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej - KONKURSY Urzędu Patentowego 2018

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH URZĘDU PATENTOWEGO OGŁOSZONYCH W ROKU 2018


Urząd Patentowy RP ogłasza VI edycję Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.


Urząd Patentowy RP ogłasza VI edycję Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej.


Urząd Patentowy RP ogłasza XVI edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.


Urząd Patentowy RP ogłasza XVI edycję Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

KONKURSY mają na celu: "
upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, o ochronie własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce".

Informacje odnośnie poszczególnych konkursów dostępne są na stronie organizatora, którym jest Urząd Patentowy RP.