XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej - KONKURSY Urzędu Patentowego 2018

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI edycji Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.


VI edycji Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej.


XVI edycji Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.


XVI edycji Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

KONKURSY mają na celu:
"upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, o ochronie własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce".

Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2018 r.  Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali. Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!
 

Informacje odnośnie poszczególnych konkursów dostępne są na stronie organizatora, którym jest Urząd Patentowy RP:
terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem https://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2018/
Uwaga! Od 2018 r. obowiązują nowe formularze zgłoszeniowe. 

 Grafika użyta za zgodą Urzędu Patentowego RP